Leonardo Da Vinci Meryem’e Müjde Tablosu

Verrechio’nun yanında son zamanlarını geçiren Leonardo Da Vinci artık ustalık dönemin başlangıcındaydı. Artık fikirlerini başka bir insanın onayını almadan gerçekleştirebilirdi, Leonardo da Vinci Meryem’e Müjde tablosunu bu duygularla başlamış olmalıdır zira bu onun ilk özgün eseriydi. Leonardo da Vinci  Meryem’e Müjde Tablosunu 1472 ile 1474 yılları arasında çizmiştir bir bakıma Meryem’me Müjde onun mezun olma projesidir.

Meryem’e Müjde Leonardo da Vinci’nin tek başına üstlendiği ilk kilise komisyonuydu. Resim Floransa’da çevresinde bulunan  San Bartolommeo kilisesi için tasarlanmıştır. Ayırca resmin sipariş kağıdıyla beraber kullanılan boya ve diğer malzemeler günümüze kadar ulaşmıştır. 1475’ten 1867’ye kadar resim bu kilisede kalmıştır ancak 1867 yılında resim korunmak için Floransa’daki Uffizi Galerisi’ne nakledilmiştir. Leonardo da Vinci’nin Meryem’e Müjde tablosu 78 x 219 cm ebatlarında çizilmiştir. San Bartolommeo kilisinde resmin duvarda bıraktığı dikdörtgen iz hala durmakta ve korunmaktadır.

leonardo-da-vinci-meryeme-mujde-tablosu

İncil’de Anlatılan Konu

Meryem’e Müjde resminin konusu, Luka 26-38 bahsi geçen Tanrı ‘nın habercisi Cebrail’in, bakire Meryem’in görüşmesini anlatır: Elizab”et’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. 28 Onun yanına giren melek, “Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir” dedi. 29 Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. 30 Ama melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. 31 Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. 32 O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. 33 O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”
34 Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi.
35 Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. 36 Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. 37

Resimde Kullanılan Figürler Hakkında

Leonardo da Vinci, Meryem’e Müjde resiminde bir takım acemilikler yapmış olduğunu en başından kabul etmek gerekir. Örneğin Meryem Floransa’lı aristokrat bir kadın olarak betimlenmiştir, giysileri dönemin modasını yanıtmaktadır. Meryem’in önünde Rokoko tarzında bir mermer sehpa zenginliğini temsil eden başka bir figürdür, Meryem’in duruşuna bakılırsa şatonun sahibi de odur. Oysa ki Meryem Nasıra’lı çok yoksul köylü bir kadındı. Cebrail de Floransa’lı bir aristokrat gibi giyindiği de eklemek gerekir. Klasik  dönem eserlerinde olduğu görüldüğü gibi kutsal yüce bir konunun arka planınında oldukça önemsiz ayrıntılar görülmektedir. Uzakta bir liman ve daha gerilerde dağlar görülmektedir.

Meryem’e Müjde resmi dikkatle incelendiğinde nesnelerin perspektifin doğrusal bir oranla değişmediği görülür. Bu Leonardo da Vinci’nin bilerek yaptığı  hatalarından biridir ve klasik dönem eserlerinde de sık görülen bir durumdur çünkü klasik dönem eserlerinde ayrıntılar kutsal konunun arka planında kalan sıradan ayrıntılar olarak görülürdü.

Meryem’e Müjde Resmindeki İlginç Ayrıntılar

Melek Cebrail sol elinde, Müjde temalı resimlerde geleneksel olarak betimlenen beyaz bir zambak tutmaktadır. Bazı betimlemelerde zambak Meryem'in yakınındaki vazoda durmaktadır. Meleğin kanatları, Leonardo’nun natüralist detaycılığının bir sonucudur. Çocukluğundan beri büyük ilgi duyduğu kuşları ve uçmalarını gözlemekten edindiği bilgiyi burada kutsal bir figür için kullanmaktadır. Resim, Leonardo'nun yumuşak bir atmosfer etkisi yaratmak için yağlıboyayı parmaklan ve avuç içleriyle ovalayıp karıştırdığı tekniğine bir örnektir

Cebrail sol elinde, beyaz bir zambak tutmaktadır. Zambak  Yunan mitolojisinde, Zeus karısı Hera’nın Herkül’ü emzirirken memesinden düşen süt damlarının toprağa düştüğü yerde biten çicek olarak betimlenirken Roma mitolojisinde ise denizin köpüklerinden doğan zambağı Venüs’ün bile kıskandığından, ayrıca zambağın vajinaya benzediğinden bahsedilir. Zambak Sümerce Lily’dir ve Lil kelimesinde türetilmiştir, Lil kelimeside nefes anlamı taşır. Zambak günasızlığı ve saflığı temsil eder, Meryem’in babasız bir çocuk doğurmasının onun suçu olmadığı vurgulanmak istenmektedir. Meryem’in önünde duran sehbada Rokoko tarzında zambak figürleri bulunmaktadır.

Leonardo’nun Meryem’e Müjde Tablosuna Hazırlık İçin Yaptığı Çizimler

Leonardo da Vinci, Meryem'e Müjde Tablosu, Kumaş Eskis Çalışması

Leonardo da Vinci, Meryem’e Müjde Tablosu, Kumaş Eskis Çalışması

Klasik dönem eserlerinde ressam ve heykeltraşları giysilere istedikleri biçimleri vermek için kumaşa sulu alçı sürerek dondurdukları bilinmektedir. Olasılıkla Leonardo da Vinci’de benzer tekniği kullanmış olmalıdır. Da Vinci’nin çağdaşı sayılabilecek mimar Vassari teknikten bahsetmektedir. Üsteki resimde Meryem’in giydi elbisenin eteğinin taslak resmini görebilirsiniz.

Meryem’e Müjde Konusu İle İlgisi Yapılan Diğer Tablolar

meryeme-mujde-fillippo-lippi

Meryem’e Müjde, Lorenzo di Credi, 1485 yılında resmi bitirmiştir. Credi, Leonardo gibi Verrocchio’nun çıraklarından biriydi. Resimde Da Vinci ile benzerlikler görülmektedir. Kuvvetle muhtemel resmi yaparken birlikte sıkça ayrıntıları tartışmış olmalıdırlar.

Meryem'e Müjde, Lorenzo di Credi,