Rönesans Nedir, Ne Zaman Olmuştur, Önemi

Rönesans, Orta Çağ’dan sonra Avrupa’nın kültürel, sanatsal, politik ve ekonomik “yeniden doğuşunun” ateşli bir dönemiydi. Genel olarak 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geçen süre olarak tanımlanan Rönesans, klasik felsefe, edebiyat ve sanatın yeniden keşfedilmesini teşvik etti. İnsanlık tarihindeki en büyük düşünürler, yazarlar, devlet adamları, bilim adamları ve sanatçılardan bazıları bu çağda yaşamıştır. Küresel keşifler Avrupa ticaretine yeni topraklar ve kültürler açıyordu. Rönesans, Orta Çağ ve günümüz uygarlığı arasındaki boşluğu doldurmakla tanınır.

Rönesans’la Karanlıktan Aydınlığa

MS 476’da antik Roma’nın düşüşü ile 14. yüzyılın başları arasında geçen Orta Çağ boyunca, Avrupalılar bilim ve sanatta çok az ilerleme kaydetti. “Karanlık Çağlar” olarak da bilinen bu çağ, genellikle savaş, cehalet, kıtlık ve Kara Ölüm gibi salgınlar dönemi olarak anılır. Bununla birlikte, bazı tarihçiler, Orta Çağ’ın bu tür acımasız tasvirlerinin büyük ölçüde abartıldığına inanıyor. Ancak birçoğu o zamanlar antik Yunan ve Roma felsefelerine ve öğrenimine nispeten az saygı olduğu konusunda hemfikir.

Hümanizm

14. yüzyılda İtalya’da hümanizm denen bir kültürel hareket ivme kazanmaya başladı. Hümanizm, insanın evreninin merkezi olduğu ve eğitim, klasik sanatlar, edebiyat ve bilimdeki  başarılarını kucaklaması gerektiği fikrini destekledi.

1450’de Gutenberg matbaayı icat etti!. Düşünceyi yazılı metinle hızla yaymak artık mümkündü: İşte devrim. Kitaplar aristokrasiden tekelinden çıktı. Avrupa çapında gelişmiş iletişim ve fikirlerin daha hızlı yayılmasına izin verdi. İletişimdeki bu ilerlemenin bir sonucu olarak, Francesco Petrarch ve Giovanni Boccaccio gibi erken hümanist yazarların geleneksel Yunan ve Roma kültür ve değerlerinin yenilenmesini teşvik eden az bilinen metinleri basıldı. Sonra kitlelere dağıtıldı. Birçok bilim insanı uluslararası finans ve ticaretteki gelişmelerin Avrupa’daki kültürü etkilediğine ve Rönesans için zemin hazırladığına inanıyor.

Medici Ailesi

Rönesans İtalya’nın Floransa şehrinde başladı. Floransa bir şehir devletiydi. Floransa aristokratların gelişmekte olan sanatçıları destekleyebilecekleri zengin bir kültürel tarihe sahip bir yerdi. Medici ailesi sanatçıların en büyük destekçisi oldu. 60 yıl boyunca Floransa’yı yöneten güçlü Medici ailesinin üyeleri, hareketin ünlü destekçileriydi. Büyük İtalyan yazarlar, sanatçılar, politikacılar ve diğerleri: Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli… Karanlık çağlarda yaşadıklarından çok daha farklı bir entelektüel ve sanatsal devrime katıldıklarını ilan ettiler.

Medici Ailesi

Medici Ailesi

Hareket ilk olarak Venedik, Milano, Bologna, Ferrara ve Roma gibi diğer İtalyan şehir devletlerine yayıldı. Daha sonra 15. yüzyılda Rönesans fikirleri İtalya’dan Fransa’ya ve oradan da Batı ve Kuzey Avrupa’ya yayıldı. Diğer Avrupa ülkeleri Rönesans’ı İtalya’dan daha geç yaşasa da etkileri hala devrim niteliğindeydi.

Rönesans ve Din

Rönesansla ortaya çıkan Hümanizm, Avrupalıları  Roma Katolik kilisesinin rolünü sorgulamaya teşvik etti. Daha fazla insan fikirleri okumayı, yazmayı ve yorumlamayı öğrendi. Bildikleri dini yakından incelemeye ve eleştirmeye başladılar. Ayrıca matbaa, Mukaddes Kitap da dahil olmak üzere metinlerin kolayca çoğaltılmasına ve ilk kez halk tarafından geniş çapta okunmasına izin verdi.

Martin Luther, Rönesans Din İle İlgili Gelişmeler

Martin Luther, Rönesans Din İle İlgili Gelişmeler

16. yüzyılda, bir Alman keşiş olan Martin Luther, Katolik kilisesinde bir bölünmeye neden olan devrimci bir hareket olan Protestan Reformu’na liderlik etti. Luther, kilisenin birçok uygulamasını ve bunların İncil’in öğretileriyle uyumlu olup olmadığını sorguladı. Sonuç olarak, Protestanlık olarak bilinen yeni bir Hıristiyanlık biçimi yaratıldı.

Rönesans Sanatı, Mimarisi ve Bilim

Rönesans döneminde sanat, mimari ve bilim yakından bağlantılıydı. Aslında, bu çalışma alanlarının sorunsuz bir şekilde kaynaştığı eşsiz bir zamandı. Örneğin Leonardo da Vinci gibi sanatçılar anatomi gibi bilimsel ilkeleri çalışmalarına dahil ettiler.

Rönesans Mimari Yapılar Tarz

Rönesans Mimari Yapılar Tarz

Böylece insan vücudunu olağanüstü bir hassasiyetle yeniden yaratabilirlerdi. Filippo Brunelleschi gibi mimarlar, geniş kubbelere sahip devasa binaları doğru bir şekilde tasarlamak için matematik okudu.

Bilimsel keşifler düşüncede büyük değişikliklere yol açtı. Galileo ve Descartes astroloji ve matematiğe yeni bir bakış açısı sundu. Copernicus ve Galileo dünyanıın güneş sisteminin merkezi değil, güneşin sistemin merkezi olduğunu ispatladı. Elbette bu düşünce kilisede depreme yol açtı. Galileo ömür boyu göz hapsinde tutuldu. Leonardo da Vinci birçok anatomi incelemesi yapmıştır. İnsan vücudunun incelenmesi Katolik Kilisesi tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, yeni ölen insanların cesetlerini gizlice mezardan çıkararak kadavra olarak kullanmıştır.

Rönesans Bilim

Rönesans Bilim, Leonardo da Vinci Fetüs İnceleme

Rönesans sanatı, gerçekçilik ve natüralizm ile karakterize edildi. Sanatçılar, insanları ve nesneleri gerçeğe yakın bir şekilde tasvir etmeye çalıştılar. Çalışmalarına derinlik katmak için perspektif, gölgeler ve ışık gibi teknikler kullandılar. Duygu, sanatçıların parçalarına aşılamaya çalıştıkları bir başka nitelikti.

Rönesans Sanat Alanındaki Gelişmeler

Rönesans Sanat Alanındaki Gelişmeler

Rönesans döneminde üretilen en ünlü sanat eserlerinden bazıları:

Mona Lisa (Da Vinci)

Son Akşam Yemeği (Da Vinci)

David Heykeli (Michelangelo)

Venüs’ün Doğuşu (Botticelli)

Adem’in Yaratılışı (Michelangelo)

Rönesans’ın Dahileri

Leonardo da Vinci (1452–1519): İtalyan ressam, mimar, mucit ve “Mona Lisa” ve “Son Akşam Yemeği” resimlerinden sorumlu “Rönesans sanatçısı”.

Giotto (1266-1337): İnsan duygularının daha gerçekçi tasvirleri sanatçı nesillerini etkileyen İtalyan ressam ve mimar. Padua’daki Scrovegni Şapeli’ndeki freskleriyle tanınır.

Titian (1488–1576): İtalyan ressam, Papa III. Paul ve Charles I portreleri ve daha sonraki dini ve efsanevi tabloları olan “Venüs ve Adonis” ve “Metamorfozlar” ile kutlandı.

Donatello (1386–1466): İtalyan heykeltıraş, Medici ailesi tarafından yaptırılan “David” gibi gerçeğe yakın heykeller için ödüllendirildi.

Sandro Botticelli (1445–1510): “Venüs’ün Doğuşu” nun İtalyan ressamı.

Raphael (1483–1520): Da Vinci ve Michelangelo’dan ders alan İtalyan ressam. En çok Madonna ve “Atina Okulu” tablolarıyla tanınır.

Michelangelo (1475–1564): “David” i oyan ve Roma’daki Vatican Sistine Şapeli’ni boyayan İtalyan heykeltıraş, ressam ve mimar.