Neoklasizm Sanat Akımı

18. yüzyıldan sonra ortaya çıkan Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm (Klasisizm), sanatta Yunan ve Roma geleneğini temel alarak yeni bir anlayış geliştirmiştir. Dekoratif, görsel sanatlar, edebiyat, tiyatro, müzik ve mimari alanda etkileri görülmüştür. Antik Yunan veya Antik Roma “klasik” sanat ve kültür ya da klasik akım olarak adlandırılmaktadır. Neoklasizim 1550’li yıllarda Roma’da doğdu. Yeniden canlandırılan Greko-Romen idealleri İtalya’dan tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Neoklasik sanat hareketi Aydınlanma dönemine rastlamış ve Romantizm sanat akımıyla rekabet ettiğini söylemek yerinde bir tespit olur. Neoklasizm 19. yüzyılın başlarında da devam etmiştir ancak mimaride 21. yüzyıla kadar devam etmiştir. (Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm, Klasisizm)

Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm Giuseppe Cammarano, Heseus Minotaur Üzerindeki Zafer, Arthipo Tablo Satış Sitesi, Sanat Akımları

Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm Giuseppe Cammarano, Heseus Minotaur Üzerindeki Zafer, Arthipo Tablo Satış Sitesi, Sanat Akımları

Avrupa’da Neoklasizm, Barok ve Rokoko Sanat Akımlarına muhalif olduğu söylenebilir. Neoklasik mimari anayışı Roma ve Antik Yunan sanatını erdem olarak görürdü. 16. yüzyıl Rönesans’ında Klasik sanat anlayışı  sadelik ve simetri ilkelerine dayanmaktadır. Ancak neoklasizm ise klasism arasından bazı modeller seçerek diğerlerini yok sayar. Neoklasik 1765-1830 arasında yapılan heykellerin Helenistik ve Roma döneminin  kopyaları olma olasılığı daha fazladır. Yunan mimarisinin Neoklasistleri eski eserlerden esinlendikleri kurnazca düzelterek yeni bir ankayış gibi sundular.

Poussiniste

Jean-Honoré Fragonard ve François Boucher gibi Rokoko ressamların uçarı duygusallıklarına karşı, Neoklasistlerin’in (Poussin’in çalışmaları)  Nicolas Poussin,  “Poussiniste” resimde etik ve derinliğie inanıyordu. Jacques-Louis David, Neoklasistlerin’in sınırlı form ve açık çizim modellemelerini (gölgeleme) tercih etti. Çizimde boyama daha önemli kabul edildi. Neoklasik yüzeyin mükemmelliği çıplak gözle ayırt edilmelidir, fırça darbeleri düzgün olmalı ve hiçbir kanıt bırakmamalıdır.

Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm Nicolai Abildgaard, Yer Altına Yolculuk, Arthipo Tablo Satış Sitesi, Sanat Akımları

Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm Nicolai Abildgaard, Yer Altına Yolculuk, Arthipo Tablo Satış Sitesi, Sanat Akımları

Fransa 1789 yılında devrimin eşiğindeyken bile Neoklasistlerin’in uydurma bir rasyonellik ve ciddiyet içinde olduklarını söylenebilir. David gibi sanatçılar (Horas Kardeşlerin Yemini gibi) ve Cumhuriyetçi Roma’yı hatırlatan bir dayanışma isteyerek sanat aracılığıyla isyancıları destekledi. (Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm, Klasisizm)

Neoklasik filozoflar öğrenme ve doğanın kanunlarını takip ederek kaderlerini kontrol edebilmek (Amerika Birleşik Devletleri Aydınlanma felsefesi üzerine kurulmuştur) olacağına inanıyordu. Akıl Çağı (Aydınlanma), bir çocuktu. Bilimsel araştırma daha fazla dikkat çekiyordu.  Neoklasizm Klasik geleneğe bağlantı devam ediyordu ancak yeni ve daha politik bir duruş içindeydi.

Neoklasizm sanat anlayışı, ayık renkler, sığ alan, güçlü yatay ve dikey çizimler karakterize olarak göze çarpmaktadır. (Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm, Klasisizm)

Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasisizm Nicolai Abildgaard, Yer Altına Yolculuk, Arthipo Tablo Satış Sitesi

Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasisizm Nicolai Abildgaard, Yer Altına Yolculuk, Arthipo Tablo Satış Sitesi

Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm (Klasisizm) Ünlü Ressam ve Heykeltraşlar

Nicolai Abildgaard, Francisco Agustín y Grande, Giuseppe Appian,i Francisco Bayeu y Subías, Giovanni Carlo Bevilacqua, Adam Buck, Giuseppe Cammarano, Antonio Carnicero, Sante Cattaneo, Franz Caucig, Charles-Alexandre Coëssin de la Fosse, Agostino Comerio, Jonas Damelis, Anna Rosina de Gasc, Camillo Guerra, Gavin Hamilton (artist), František Horčička, Alexander Andreyevich Ivanov, Angelica Kauffman, Wilhelmina Krafft, Giuseppe Levati, Anton Losenko, Antonín Machek, Angélique Mongez, Domenico Vantini, Joseph-Marie Vien, Herbert William Weekes, (Neoklasizm Sanat Akımı, Yeni Klasizm, Klasisizm)