Leonardo da Vinci’nin Bilimsel Çalışmaları

Leonardo da Vinci’nin bilimsel çalışmaları en az sanatsal çalışmaları kadar etkili ve önemlidir.

Leonardo da Vinci görmenin önemli olduğuna inanırdı, bu fikri onu bilinen her şeyin içini açıp bakmak, araştırmak sonucunu doğurması kaçınılmazdı. Hayvan vücutlarını inceledi, sonra mezarlardan yeni ölen insanların vücutlarını gizlice kaçırıp kadavra olarak kullandı. Ortaçağ dünyasında yaptıkları son derece tehlikeliydi zira ondan 100 sene sonra Galileo’nun güneş sistemi yapısı ve genel göreliliğe dair öne sürdüğü bilimsel fikirlerinin yaşamını mahkumiyet içinde geçirmesine sebep olmuştu.

Leonardo da Vinci bilimsel Çalışmaları, Rahim ve Embriyo, Çocuğun Anne Karnında Gelişimi

Leonardo da Vinci Bilimsel Çalışmaları, Rahim ve Embriyo, Çocuğun Anne Karnında Gelişimi

Da Vinci’nin cennete gitmek üzere bekleyen kutsal vücutları mezardan çıkararak kesip parçaladığının duyulması onu kesinlikle giyotine götürürdü. Nasıl bir tutkuya sahip olduğu aldığı risklerden bile anlaşılmaktadır.  Gerek hayvan gerekse insan figürlerindeki anatomik mükemmelliğin sebebi yasadışı deneylerdir. Bir başka deyişle şöyle söylenebilir, modern bilimlerin ilk izleri Rönesans döneminde görmek mümkündür ve bu durumun en önemli temsilcisi Leonardo da Vinci’dir.

Onda göze çarpan ilk şey, bilimle sanatın at başı yürümesidir. Sanatçı, sanatı için ilkin dış dünyayı incelemeye koyulmuş, oradan iç dünyanın labirentlerine dalmış; sanatı bu bilgilerle kuvvetlenmiş, kuvvetlenen sanat yeni ilmi araştırmalara imkân vermiştir. Bilgin Leonardo üzerinde durmak konumuz dışındadır. Fakat 13 ciltlik 5000 sayfa tutan gözlemleriyle deneylerini gösteren notlar, Milano akademisinde verdiği derslerin bir özeti olan resim hakkındaki eseri, Leonardo’nun modem ilim için nasıl büyük bir öncü olduğunu açıkça gösterir.

Leonardo da Vinci-Sciense Work, Bilimsel Deney Kafa Sinirler

Leonardo da Vinci-Sciense Work, Bilimsel Deney Kafa Sinirler

Şöyle söyler Da Vinci :

“Bütün kesin bilginin anası deneydir. Deneyden gelmeyen, zannımca boştur ve yanılmalarla doludur…”

Hiçbir araştırma matematik ispattan geçmedikten sonra ilim adını almaya lâyık olamaz. Diyen Leonardo, Bacon’dan aşağı yukarı yüzyıl önce, daha açık olarak, ilim metodunun kurallarım formülleştirmiştir. Matematikten mekaniğe, astronomiye kadar ilim alanlarında dolaşan, dikiş ve düğme makinelerinden paraşütleri, uçakları, türbini tasarlayan, hayal gücünü zorlayarak birçok tasarımlarını gerçekleştiren Leonardo’yu müspet ilimin büyük bir öncüsü olarak kabul etmek yerinde olur. Bu bakımdan, Milano Dükü Ludovico Sforza’ya 1482 de yazdığı mektup son derece önemlidir.

leonardo da vinci'nin bilimsel çalışmaları

Zamanının Bilim Adamı Da Vinci

Da Vinci’yi anlamak için onun zamanını anlamak gerekir. Derli toplu bilgi birikiminin olmadığı, deneysel çalışmaların henüz var olmadığı ve kilisenin yoğun baskısı altında ve ana kaynak olarak İncil’in referans alındığı bir çağda yaşamıştır büyük deha. O zamana kadar var elde edilmiş bilginin ise güvenirliği çok düşüktü. Da Vinci bilginin kanıtlanmamış fikirler değil, deneylerle tekrar tekrar sınanarak elde edilmesi gerektiğini ilk fark eden insan oldu, bu yüzden ona  “karanlıktan ilk uyanan adam”denilmektedir.

leonardo da vinci ve bilim

Leonardo da Vinci’nin bilimsel çalışmaları / Anatomi

Da Vinci görme sistemi, sinirler, beyin, tendonlar, kaslar ve iskelet sistemleri üzerine incelemelerde bulunduktan sonra uzun süre bu alanda çalışmadı Fakat hayatının sonuna doğru, Fransa Kralı XII Louis kendisine eşlik etmesini istedi. 1508 yılından sonra insan vücudunun nasıl çalıştığı ile ilgili deneylerine devam etti.  Hareket, ağırlık, kuvvet ve perküsyon olarak sınıflandırılan dört kuvvet üzerine araştırmalar yaptı. Çalışamalarında otuza yakın kadavra kullandı, notlarında farklı vücutlar üzerinde yaptığı deneyleri resmederek açıklamıştır. Kalp için mükemmel çalışan bir Cesedi keşfetmek için yollar bulmak çok zekiydi. Organalara balmumu enjekte ederek ileride saklardı, garip huylarından biri pazu kaslarına duyduğu hayranlıktı, bu kas sistemini bir çok kez resmetmiştir.

Leonardo da Vinci, Sciens Work Anatomi Kaslar ve Kemikler, Bilimsel Deney

Leonardo da Vinci, Sciens Work Anatomi Kaslar ve Kemikler, Bilimsel Deney

 

Leonardo Da Vinci Eklemler ve Kaslar Bilimsel Çalışma

Leonardo Da Vinci Eklemler ve Kaslar Bilimsel Çalışma

Leonardo da Vinci Fizik Çalışmaları

Leonardo da Vinci’nin bilimsel çalışmaları anatomi ile sınırlı kalmamıştır.Leonardo da Vinci fizik alanında da çalışmalar yaptı, özellikle hareket ileten makineler tasarladı. Tasarladığı savaş makinelerinin bir çoğu temel fizik prensiplerine dayanarak çalışmaktadır.

leonardo da vinci'nin bilimsel çalışmaları fizik çalışmaları

Eklemli kanat çalışması, 1490-3, kâğıt üzerine mürekkep kalem, Biblioteca Ambrosiana, Milano, İtalya, 29 x 21,8 cm.

Başlangıçta yalnızca insan kasıyla çalışan uçan bir makine tasarlayan Leonardo, bu yaklaşımını pilotun bacak kasıyla harekete geçen ve mekanik sistemle çalışan bir uçak tasarımıyla değiştirmiştir. Kas gücünü yeterli görmesinin Leonardo’nun ilerlemesini engellediği varsayılabilir.

leonardo da Vinci'nin mühendislik çalışmaları kanat çizimi

Kanadı hareket ettirecek bir düzenek tasarımı, 1505 civarı, kâğıt üzerine mürekkep kalem, Biblioteca Reale, Torino, İtalya, 2 1,3 x 15,4 cm.

Yukarıdaki çizimler, kanadı hareket ettirecek bir düzeneği gösteriyor (Torino, uçuş üzerine Codex, I7r). Uçma tekniği ve bilimi Leonardo için tükenmez bir araştırma kaynağıydı. Çizim, eşlik eden metinle beraber düzeneğin nasıl işleyeceğini anlatıyor.

Leonardo’da Vinci’nin Mühendislik Çalışmaları

Leonardo Da Vİnci'nin çizimleri bilimsel çizimler

Leonardo da Vinci’nin bilimsel çalışmaları Dik duran kanatlı bir uçan makine tasarımı (Paris Elyazması B, fol. 80r), kâğıt üzerine mürekkep kalem,
1488-90, Bibliotheque de l’lnstitut de France, Paris, Fransa, 23,2 x 16,5 cm.

Yukarıdaki çizimde ise Dik bir ornitopter, kanatlı bir uçan makine. Mekanik uçuş tekniğiyle ilgili bir dizi tasarımdan biri. Leonardo kuşların uçuşunu, özellikle kanat yapısını yakından incelemiş, buradan uçma bilimiyle ilgili yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmıştır. Tasarımda ilginç olan şey, sağda duran ve “helikopter” düzeneğini içerden çalıştıran insan figürüdür.

Leonardo da Vinci'nin Teknik mühendislik çizimleri

Leonardo Da Vinci’nin teknik çalışmaları .Uçan bir makine için kalkış ve iniş düzenekleri (Paris Elyazması B, fol. 89r), 1488- 90 civarı, kâğıt üzerine mürekkep kalem, Bibliotheque de l’lnstitut de France, Paris, Fransa, 23,2 x 16,5 cm.

Yukarıdaki çizimde Leonardo’nun uçan bir makinenin kalkış ve inişi için hazırladığı bu karmaşık tasarımda, makinenin mekanik parçalarına ulaşmak için bir de merdiven bulunuyor.

leonardo da Vinci'nin uçak tasarım çizimleri

Uçan makine tasarımı için bir taslak, (Paris Elyazması B, fol. 74v), 1487-90 civarı, kâğıt üzerine mürekkep kalem, Bibliotheque de l’lnstitut de France, Paris, Fransa, 23,2 x 16,5 cm.

Leonardo uçma konusuna tutkuyla bağlıydı. Kuşların uçuşunu gözlemleyip, öğrendiklerini insanın uçmasını sağlayacak makinelere uyguluyordu. Da Vinci’nin Uçan makine tasarımları, kuşların kanat düzeneğini temel alıyordu.

Leonardo Da Vinci'nin makine tasarımları

Uçan makine tasarım çizimleri . Kısmen rijit kuş kanadı cihazı (Codex Atlanticus, fol. 858r), 1488-90 civarı, kâğıt üzerine mürekkep kalem ve kırmızı tebeşir, Biblioteca Ambrosiana, Milano, İtalya, 28,9 x 20,5 cm.

strong>Leonardo Da Vinci’nin hava araçları, kuş ve yarasa kanatlarının yapısını temel alıyordu. Uçuşun istikrarlı olabilmesi için Leonardo pilotu kanat düzeneğinin altına, makinenin ortasına yerleştirmiştir.

Leonardo da Vinci’nin Bilimsel Çalışmalarının etkileri

Bilimsel Etkileşim

Da Vinci’nin ardında bıraktığı etkiyi belirlemek kolay değildir. Ancak hemen bütün uzmanların kabul ettiği bir olgu vardır: Rönesans döneminde atılan kültürel tohumlar bir yüzyıl sonra modern bilimin doğuşu ve ardından endüstri devrimine yol açmıştır. Bugün yaşadığımız modern dünyanın en belirgin köklerini Rönesans döneminde görmek mümkündür. Rönesans yaratıcı ve özgür düşünce üzerinde yükselmiş kültürel bir devrimdir, en önemli temsilcisi de Leonardo da Vinci’dir. Ondan sonra gelen kuşaklar hatta çağımızın insanı halen onun çalışmalarından etkilenmektedir. Leonardo da Vinci’nin Bilimsel Çalışmaları hiç de azımsanmayacak bir zekanın ürünüdür.

Leonardo da Vinci Bilimsel Çalışma, İnsan Anotomisi, Arthipo

Leonardo da Vinci Bilimsel Çalışma, İnsan Anotomisi, Arthipo