Barok Heykel Sanatı

Rönesans heykellerindeki figür­lerde baş, gövde ye kollar ile bacaklar ve elbiseler son derece dengeli, heyecansız bir biçimlemededir. Maniyerist heykel fi­gürlerinde, duygusal bir yüz anlatımı görülüyorsa da, figür henüz dengeli bir davranıştadır, örneğin, Giovanni da Bologna’nın “Sabinli Kadının Kaçırılışı” adlı üç figürlü yapıtı, bir “Figura Serpentinata” yani yılan gibi kıvranan bir (S) biçiminde olmasına rağmen, henüz titiz bir anatomiyi ve kapalı , vücut duruşunu korumaktadır. Oysa, Lorenzo Bernini’nin “Ev­liya Teresa’nın Vahyi” adlı iki figürlü kompozisyonun­da, elbise kıvrımları doğal görüntüde olmadığı gibi, âdeta bir alev etkisinde uçuşmaktadırlar. Kollar ve ayaklar da gövdeden ayrı bir etkidedirler ve âdeta uçuyor izlenimini bırakmaktadır­lar. Bu nedenle barok heykelde vücut parçaları mekân içinde da­ğınık bir etki yaratmaktadırlar. Barok Heykel Sanatı.

Saint Terasa, Ermiş Terasa'nın Vahiyi, Lorenzo Bernini

Saint Terasa, Ermiş Terasa’nın Vahiyi, Lorenzo Bernini

Kutsal kişiler, artık altarların içinde sakin bir duruşta kalmamakta, âdeta göğe uçar gibi bir hareket içindedirler. Bu doğaüstü duruşlara karşın, heykel modleleri son derece doğacı (natüralist) bir biçimlemededir. Yani âdeta madde olmuş bir biçimlemeye önem verilmiştir. Hatta İspanyol heykelcileri, yonttukları heykellere gerçek saç takmak­ta, gözleri ise camdan yaparak yerine yerleştirmekteydiler.

Abduction Sabin Woman, Sabinli Kadının Kaçırılışı, Giovanni da Bologna

Abduction Sabin Woman, Sabinli Kadının Kaçırılışı, Giovanni da Bologna

Böylece özellikle İsa ve Meryem figürlerini boyayarak, dindar­ların merhametlerini uyandırmayı amaçlıyorlardı.

 

Barok Heyke Sanatı Büstler

Barok heykel alanında yapılan büstlerde, kişinin karakteri do­ğacı bir anlatımda veriliyordu. Kral ya da kilisenin önemli kişi­lerine ait olsa da, bu doğacı gözleme dayalı heykel yapımı fikri değişmiyordu. Bu özellik gerek Bernini’nin, gerekse Puget’nin büstlerinde de değişmemiştir. Coyzevox’un baş heykelleri ise, maniyere olmuş yapmacıklı bir doğacılığı yansıtmıştır.

Coyzevox, Neptune, Neptün, Louvre Müzesi, Barok Heykel

Coyzevox, Neptune, Neptün, Louvre Müzesi, Barok Heykel

Fransız sarayında, baş heykelleri XVIII. yüzyılın ortalarına değin önemini korumuştur. Houdon, bu yüzyılın doğacı anla­tımlı, psikolojik iç duygu durumunu yansıtan heykel portreleri­ni yapmışın, örneğin Voltaire’in oturan figürü gibi. Rönesans m atlı heykel anıtı da, bu dönemde önce Fransa’da uygulanmıştır, örneğin Girardon’un XIV. Louis’e ait heykeli gibi. Falconet de Rus Çarı Büyük Petro’nun atlı heykelim gerçekleştir­miştir. Andreas Schlüter adlı Alman heykelci de, bu dö­nemin bu tür atlı heykelleri yapan sanatçıları arasında yer alır.

Rus Çarı Büyük Petro, Falconet, Barok Mimari

Rus Çarı Büyük Petro, Falconet, Barok Mimari

 

Barok Kabartma ve Dış Süslemeler

Ayrıca barok sanatta yapıların iç duvarlarında ve yapı dış yü­zeylerinde heykel ve kabartmaya büyük yer verilmiştir. Bunun yanında, tutkallı alçıdan yapılan ve stuk denen teknikle kabart­ma süslemeler de, büyük uygulama alanı bulmuştur. Rokoko’nun heykel figürleri, Barok’a oranla son derece yapmacıklı bir zarafettedir. Küçük heykeller ve biblolar da sevilen uygulamalar­dır. Aşk sahneleri, zarif hareketli çiftler, sevimli çıplaklar, zarif, bol dökümlü giysili kadın figürleri,” küçük heykeller haline getirilerek çoğaltılmış ve bir endüstri meydana getirilmiştir.