Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman, bir asra dayanan yaşamı birkaç sayfaya sığdırmak imkânsız olsa da kısa bir biyografi ile tanıtmak gerekirse: Günümüzün yaşayan en üretken sosyolog/düşünürlerinden olan Zygmunt Bauman, 1925’te Polonya’nın Poznan şehrinde dünyaya gelmiştir.

Zygmunt Bauman Kimdir? Hayatı, Eserleri, Hayatı

Yahudi olan Bau­man, II. Dünya Savaşı nedeniyle 1939’da ailesiyle birlikte Sovyetler Birliği ne taşınmak zorunda kalmıştır. Eğitimine Rusya’da devam eden Bauman, Kızıl Ordu’nun bir parçası olan Halkın Ordusu ile Polonya’ya geri dönmüştür. Polonya ordusunda binbaşılığa kadar yükselmesine rağmen Yahudi düşmanlığı nedeniyle görevinden alınmıştır. Orduyla bağlarının kesilmesi Bauman’ın sosyal bilim­lere dönüşünü sağlamıştır. Doktorasını Varşova Üniversitesi’nde yapan ve aynı Üniversitede 1954 yılından itibaren Sosyoloji dersleri veren Bauman, bir süre bu üniversitede Sosyoloji bölüm başkanlığı da yapmıştır.

Bu süreçte, sansür kurulu tarafından iki kitabının yayımlan­ması engellendiği gibi yurt dışından gelen davetlerde pasaport iste­ği geri çevrilen Bauman, Yahudilere yönelik baskının olduğu 1968 yılında Polonya Komünist Partisi’nden ayrılmıştır. Aynı zamanda politik nedenlerden dolayı kendisi gibi Yahudi olan beş arkadaşıyla birlikte sosyolojik unvanları da alınarak Varşova Üniversitesi’nden atılmıştır. Devamında ailesiyle birlikte Polonya vatandaşlığından çıkarılan Bauman, sınır dışı edilmiştir. Bu süreçte İsrail’e taşınan Bauman, burada Tel Aviv ve Hayfa üniversitelerinde ders vermiştir. 1971 yılından itibaren gelen davet üzerine Leeds Üniversitesi’nde çalışan Bauman, 1990’da emekli olmuştur.

Bauman, 1948 yılında, yazdığı anı kitabıyla Modernite ve Holocaust adlı eserine ilham veren, kendisi gibi Yahudi olan Janina’yla evlenir. Uzun (ve hâlâ devam eden) entelektüel hayatında Bau­man, yaptığı çalışmaları için bazı ödüller almıştır. Bu ödüller: 1989 yılında Amalfı ödülü; 1998’de Adorno Ödülü; 2010’da Asturias Prensliği ödülü’dür (Alain Touraine ile birlikte). Ayrıca emekli ol­duğu Leeds Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Okulu bünye­sinde 2010 yılında Bauman Enstitüsü adında bir araştırma merkezi kurulmuştur.

Zygmunt Bauman Kimdir?

Zygmunt Bauman Kimdir? Hayatı, Eserleri

Zygmunt Bauman’nın Eserleri

Uzun entelektüel ömrüne, ellinin üzerinde kitap ve birçok ma­kale sığdıran Bauman, hâlâ yoğun bir şekilde üretmeye devam eden bir düşünürdür. Aşağıda Bauman’ın kitap olarak basılmış ve özel­likle Türkçeye çevrilmiş olan çalışmalarının yanında ön plana çık­mış bazı eserleri verilmiştir. Bauman’ın kitapları dışında bulunan makaleler, söyleşiler ve televizyon programları-videolar gibi listeyi epeyce kabartacak çalışmaları da vardır.

Eserlerinden Öne Çıkanlar:
 • Akışkan Aşk -İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair-, çev. Işık Ergüden, Versus Kitap, İstanbul, 2009
 • Akışkan Gözetim (David Lyon ile Birlikte), çev. Elçin Gen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013
 • Akışkan Korku (Liquid Fear)
 • Akışkan Modern Dünyada Kültür (Culture in a Liquid Mo­dern World)
 • Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup, çev. Pelin Siral, Ha- bitus Yayıncılık, İstanbul, 2011
 • Akışkan Modernlik (Liquid Modernity)
 • Akışkan Yaşam (Liquid Life)
 • Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır?, çev. Hakan Keser, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014
 • Bireyselleşmiş Toplum, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınla­rı, İstanbul, 2005
 • Bu Bir Günlük Değildir, çev. Didem Kızan, jaguar Kitap, İstanbul, 2014
 • Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, çev. Ümit Öktem, Sarmal Yayı nevi, İstanbul, 1999
 • Eleştirel Bir Sosyolojiye Doğru: Sağduyu ve Kurtuluş Üzeri­ne Bir Deneme (Towards a Critical Sociology: An Essay on Commonsense and Emancipation)
 • Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var Mı?, çev.Çoban-İ.Katırcı, De Ki Yayınları, Ankara, 2010
 • Kuşatma Altında Toplum (Society Under Siege)
 • Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2b. 2006
 • Modernite ve Holocaust, çev. Süha Sertabiboğlu, Versus Kitap, İstanbul, 2007
 • Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm-Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik, çev. F. Doruk Ergun, Say Yayınları, İstanbul, 2013
 • Modernlik ve Müphemlik, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Ya­yınları, İstanbul, 2003
 • Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, çev. Nurgül Demirdöven, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000
 • Özgürlük, çev. Vasıf Erenus, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1997
 • Parçalanmış Hayat-Postmodern Ahlak Denemeleri, çev. İs­mail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001
 • Postmodern Etik, çev. Alev Türker, Ayrıntı Yayınları, İstan­bul, 1998
 • Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000
 • Sınıf ile Seçkinler Arasında: Britanya İşçi Hareketinin Evri­mi (Between Class and Elite: The Evolution of the British Labour Movement)
 • Sınıfın Anıları: Sınıfın Öncesi ve Sonrası (Memories of Class: The Pre-History and After-Life of Class)
 • Siyaset Arayışı, çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstan­bul, 2000
 • Sosyalizm: Etkin Ütopya (Socialism: The Active Utopia)
 • Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayın­ları, İstanbul, 3.b 2002
 • Yasa Koyucular ile Yorumcular, çev. Kemal Atakay, Metis Yayınları, İstanbul, 2.b, 2003
 • Yaşama Sanatı, çev. Akın Sarı, Versus Kitap, İstanbul, 2011
 • Yaşamı Tüketme (Consuming Life)

Modernite, Postmodernite ve Bauman, Mehmet E. Şimşek, Belge Yayınları