Yağlıboya tabloda Vernik Kullanımı

Yağlı boya verneği: Resim ne kadar iyi kurumuşsa verniklenmesi o derece iyidir. Eğer boya iyi kurumadan verniklenirse boyanın kuruması sona ermediğinden, boya üzerine çekilen ve çabucak sertleşen vernik, resim boyasırft çatlatır. Bu tehlike bilhassa haşhaş yağı ile yapılan resimler4e artar. Esasen resimi uzun zaman verniklemeğe ihtiyaç bırakmayacak şekilde boyamalıdır. Resim ne fazla parlamalı ne de fazla mat görünüşlü olmalıdır. Yağlı boya resim için en iyi vernik şu şekilde yapılır: 1/3 nispetinde su katığı olmıyan terepentin içinde, dövülüp toz haline getirilmiş olan sakız, bir tülbent içine konularak terepentin içine şişenin dibine değmeyecek şekilde asılı olarak bırakılır ve şişenin ağzı iyice kapatılır. Bu şekilde sakız terepentin içinde tamamen erir. Ayrıca tülbent içinde olan sakızdaki yabancı maddeler de mahlûlün içine karışmaz. Bu işi yaparken terepenti- ni, sakızın çabuk erimesi için, ısıtmak sonuç için iyi olmaz. Yahut da yapılan kazı terepentin karışımı mayi bilahare inceltmek için, içine tekrar terepentin konulması doğru değildir. Çünkü terepentinin ikinci defa sakıza etkisi zayıfladığından karışım resmi tahrip edici bir özellik kazanır. Reçineli vernik yapılmak isteniyorsa 1/2 nispetinde reçineyi terepentin içine aym şekilde dövülmüş olarak tül içinde eritmelidir. Bu da iyi bir vernik olur. Fakat sakız kadar ince olmaz.

Ara Verniği Nedir Nasıl yapılır

Ara verniği: Yağlı boya resim yaparken eğer çalışmağa ara verilmişse, bilâhare sürülen boya ile ilk sürülen boyanın iyice kaynaşmasını temin, etmek için ara verniği sürülür. Bu suretle ara verniği’ üzerine yeniden çalışma yapmak mümkün olur. Firniş yerine yağla çalışmak ayni işi görmez ve yağ resmin kararmasına sebep olur. Ayrıca resim iç yağma bulanmış gibi bir bal

alır. Onun için yağlamaktan çekinmelidir. Ara verniği olarak reçine yahut sakız esansı biraz yağla karıştırıldıktan sonra içine bir miktar terepentin katarak resmin üzerine çok ince bir tabaka halinde sürmelidir. Reçinenin gayet iyi tasfiye edilmiş petrol içinde eritilmişi de ara verniği için gayet iyi bir şeydir. İspirto ile sakızın karışımı, ara verniği olarak zararlıdır. Eskiden yumurta akını ara verniği olarak kullanmışlardır. Fakat bu zamanla kahverengileşir ve çapaklı bir hal alır.

yağlıboya tabloda kurutucu vernik kullanımı

Yağlı boya resimlerin kuruması: Işık, hava, sıcaklık, yağlı boya resimlerin kurumasını çabuklaştırırlar. Resmin kurumasını ressamın çabuklaştırması iyi değildir. Bu hususta birçok kitaplar kötü sonuçları fıkralar anlatmaktadırlar. Örneğin, eskiden güneşe konulmuş olan resimlerin sonraları bozuldukları bilinmektedir. Hatta bitmiş ve kurumuş resimler dahi ışığa ve güneşe maruz bırakılmamalıdır. Boya, resmin üzerinde, kısmen hacmini kaybetmekle, sabunlaşma ve sararmakla, ton vş armoni bakımından galerilerde rastladığımız bir kahverengine çalar. Doemer kitabında eski bir ressamın Eibner’e bir yağlı boya resmin tam olarak kuruması için 60 ilâ 80 yıla ihtiyaç gösterdiğini söylemesinin doğru olduğu ancak çok sonra yapılan ilmi gözlemler sonucunda anlaşılmıştır. Bunun için yağları tutumlu kullanmanın gereği anlaşılır.


Bu yazımızda , yağlıboya resimde vernik nasıl kullanılır..yağlıboya tabloda kaliteli vernik nasıl olmalı.İyi bir vernik nasıl olmalıdır. Kurutucu vernik nedir . Verniğin tabloya etkisi .Ara vernikleme nedir . Ara vernikleme nasıl yapılır gibi konuları işledik . Yeni yazılarda buluşmak ümidiyle hoşçakalın .