Yağlı boya fırçaları

Yağlıboya için domuz kılından yapılmış sert kıllı fırçalar kullanmak iyidir. Bunun yanında fırça ile desen yapmak icap ediyorsa, saç fırça kullanmak gerekir. Bunların böyle tavsiye edilmesine sebep daha iyi çalışılmasına imkân vermelerindendir. Greniş kenarlı enli domuz kılından fırçalar uzun yahut kısa tüylü olarak iki şekilde piyasaya sürülmektedir. Bu fırçalar ile hem boyayı geniş kütleler halinde sürmeye imkân verir hem de ensiz tarafı ile ince batlar çekmek mümkün olur. Yuvarlak fırçalar eski ressamlar tarafından daba fazla kullanılmıştır. Fakat bunlar daha çok çizgili çalışmalara imkân vermişlerdir.

Yağlıboya Fırçaları nasıl kullanılmalıdır ?

Fırçaların elle uçlarından rahat bir şekilde tutulmaları ve boyayı fazla özenmeden rahat bir şekilde tuvale aktarmaları, birçok üstadlar tarafından tavsiye edilmektedir. Fırçaların kesilmesi şayanı tavsiye değildir. Hatta biraz kullanılmış fırçalar kullanma bakımından daba rahattır. Fakat bu işin tamamen bir zevk meselesi olarak burada zikretmeyi doğru buluyoruz. Fırçaların miktarları çok çeşitlidir. Rubens bir tane açık tonlar için, bir tane soğuk tonlar için, bir tane sıcak tonlar, bir tane de koyu tonlar için kullanmakta idi. Bunun yanında Cezanne’in 35 kadar fırça kullandığını biliyoruz. Ancak burada prensip olarak fırçayı temiz tutmak şartiyle bir tek fırça ile de resim yapmanın kabil olduğunu burada zikretmek faydalıdır. Fırçanın yalnız ucu ile boyayı almanın ve sürmenin faydası olduğuna işaret etmek gereklidir. Çünkü fırçanın madeni olan iç tarafına nüfuz etmiş boyayı temizlemek zordur.

Yağlıboya Fırçalarının uzun ömürlü olması için

Boyası üzerinde kurumuş fırçaları xylol, amylace- tat veya aceton ile temizlemek mümkün ise de bu fırçaların artık işe yaraması zordur. Fırçayı normal olarak temizlemek gerekiyorsa, terepentin içinde yıkamak iyidir. Çalışmayı müteakip fırçaları sabun, ile temizce yir kamak fırçaların ömürlü olması bakımından faydalıdır. Eğer hemen ertesi günü çalışmaya devam edilecekse  fjrçalan terepentin içinde öylece bırakmakta mahzur yoktur.

Uçları kısalmış fırçaların uçları nasıl uzatılır ?

Uçları kısalmış fırçaları, kıllarını uzatmak için madenî kısım kibrit alevine tutulur, ısındıktan sonra kılların ucundan çekilerek uzatılır. Sabunla kıllar yıkanır.

Yağlı boyayı biraz inceltmek için kullanılan maddeler: Boyaları inceltmek için, boyayı burada zikredilecek maddelerle her zaman karıştırmak boyaların kuvvetlerini zayıflattığından doğru olmaz. Bunun için bu, inceltici maddelere mümkün mertebe az müracaat etmek faydalıdır. Çünkü, boyaları bu incelticiler karartır. Terepentin, petrol gibi maddeler fazla kullanıldığında re-* simde çatlamalar olur. Venedik terepentini de fazla kullanıldığı taktirde resim kuruduğu vakit boyanın üzeri yapışkan olduğu gibi, yağlı boyaya yakışmıyan bir şekilde de kaygan olur. Esasen bu inceltici maddeler hazır boyaların içinde o kadar fazladır ki ayrıca inceltici boya tavsiye edilmez. Fındık yağı iyi çizgi çekmek için gayetle müsaittir. Haşhaş yağını gayet dikkatli kullanmak gerekir. Çünkü haddinden fazla yağlı tesiri yapar. Keten yağı ise gayet iyi kurumaya müsait olmakla beraber, kaygan yalama bir etki verir. Pişmiş yağlar ise fazla parlaklık verdiği gibi akıntı da yapar. Fakat hava etkilerine karşı resimde mukavemet sağlar; fazla kullanıldığı taktirde boyanın üzerinde kir bağlatır, parlar ve süratle boyanın solmasına sebep olur. Sakız yahut reçinenin terepentin içinde eritilmiş olan karışımı boyayı şeffaf ve ışıklı gösterir. Fakat bu maddenin de fazla kullanılması resmi camlanmış gibi yapar. Fakat boyayı sarartmaz. Ayrıca çabuk kurumasına sebep olduğundan üstüste çalışılmağa imkân verir.

Rembrant’ın üstüste çalışmasına imkân veren bu mahlüldür. Sikatif kullanılarak boyanın süratle kuruması temin edilebilir. Fazla kullanılması zararlı olur. °/o 2 nisbetinde boyaya katılması kurutucu etki yapar. Boyayı inceltmek için piyasada (Avrupa piyasası) ekseriyetle menşeleri bilinmeyen