Guaj Boya

Bu yazımızda Guaj boya nedir . Guaj boya nasıl kullanılır. Guaj boya teknikleri nelerdir. Guaj boya nasıl yapılır .Guaj boyanın tarihçesi gibi konulara yer vereceğiz ve Örnek Guaj boya çalışmaları bölümünde guaj boya tekniklerine göz atacağız.

Guaj Boya nedir ?

Guaj, su bazlı opak (şeffaf olmayan, kapatıcı) bir boya cinsidir. Bunun yanında, Tempera, Poster colour gibi adlarla anılan boyalar, guaj boya kategorisinde yer alır. Su bazlı yani su ile karışabilen, mat, çabuk kuruyan ve kapatıcı özelliklere sahiptir.

guaj boya nedir nasıl kullanılır

Bir çeşit suluboya olarak tanımlayabileceğimiz Guaj boya , aynen suluboyada olduğu gibi su ile inceltildikten sonra kullanılır. Kapatıcılık bakımından yağlıboyaya benzeyen guaj boya, saydam değil örtücü renkleriyle dikkat çeker.

Renklerin birbirleriyle karıştırılıp farklı renkler elde edilebilmesine olanak veren boyalar arasında yer alan guaj boya kağıt üzerinde matlaşma özelliğine sahiptir.

guaj boya nedir

Guaj boya tekniği ile yapılmış bir çalışma

 

guaj boya nedir

guaj boya genellikle tüpler içinde ambalaj edilmiş halde halinde temin edilir

 

Guaj Boyanın kullanım alanları

Guaj boyanın geniş kullanım alanı vardır. Örnek olarak ,Afiş, amblem, logo, animasyon, karikatür, kitap-dergi resimlerinde, dekoratif amaçlı ve birçok alanda kullanılmaktadır.

Guaj boya kapatıcı ve homojen bir yüzey oluşturma niteliklerinden  dolayı grafik tasarım çalışmalarında en çok tercih edilen boya türüdür.

Bu özelliğinin yanında su miktarının fazla katılması ile sulu boya etkisi verir. Su miktarının az katılarak boyanın üst üste sürülmesi ile de yağlı boya etkisi veren çalışmalar yapmak açısından da guaj boya tercih edilebilir.

Guaj boya nasıl kullanılır ?

Guaj boya, su ile karıştırılarak inceltilir. Su oranı fazla olduğunda sulu boya etkisinde çalışmalarda kullanılabilir. Sulu boyada olduğu gibi saydam değildir. Boya kuruduğu zaman mat bir görünümü vardır. İçine beyaz boya katarak zengin ara renk tonları elde edilir. Kapatıcı özelliği, boyanın kıvamı ile ilgilidir. Homojen renkli bir yüzey oluşturmak için içine katılan su miktarı az olursa yüzeyde fırça izleri ve kabarık boya tabakalarından oluşan bir görünüm oluşur.

guaj boya nasıl kullanılır

Bu sebeple, boyaya katılan su miktarını iyi ayarlamak ve bir karıştırıcı ile boyayı iyice karıştırmak gerekir. Birinci kat boya sürüldükten sonra boyanın kuruması beklenmelidir. Daha sonra ikinci kat uygulanacak boya ilk uygulamada fırçanın kullanımına dik açı oluşturacak şekilde olmalıdır (ilk kat boya yatay fırça hareketleriyle uygulandı ise ikinci kat dikey fırça hareketleriyle olmalıdır.). İstenilen rengi elde etmek için boyayı karıştırdıktan sonra kullanacağınız yüzeyin renginde başka bir kağıt veya tahta üzerine fırçayla rengi sürmek ve kurumasını beklemek gerekir; çünkü guaj boya ıslakken ve kuruduktan sonra farklı tonlara sahiptir; bu yüzden boyayı kullanmadan önce denemeler yapmak gerekir.

guaj boya resim örnekleri kayık ve deniz

Guaj boyanın bir diğer özelliği de boya kuruduktan sonra su ile temasından sonrada çözülebilmesidir. Yapılacak çalışmaya uygun boya kıvamını ayarlamak gereklidir. Sulu boya etkisi verecek çalışmalarda boyaya katılacak su miktarının fazla olması, homojen ve kapatıcı yüzey için su miktarının daha az olması gerektiğini yukarıda bahsetmiştik. Eğer serbest fırça hareketleriyle yağlı boya etkisi verecek şekilde çalışmak istenirse su miktarının daha az olması gereklidir. Kullanılan iki rengin birbirine geçişli olmasını yani ara renkler elde etmek için çalışırken hızlı olmak gerekir; çünkü içindeki su miktarı az olduğu zaman kuruma süresi daha hızlı olacaktır.

Guaj boya tekniği

Aşağıda verilen Guaj boya çalışma örneğinde Guaj boya tekniğine dair incelikleri bulabilirsiniz .

 

 

Guaj Boya tekniğinde kullanılan araç gereçler

Guaj boya piyasada tüpte ve cam şişelerde satılmaktadır. Boyanın kalitesiz olması renklerin mat, cansız bir görünüm elde edilmesine ve geniş yüzeylerin boyanmasında fırça izlerinin belli homojen olmayan yüzeyler oluşması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

guaj boya tekniğinde kullanılan araç gereçler

Guaj boya tekniğinde kullanılan araç gereçler

guaj boya çalışması araç gereçler

Guaj boya hangi yüzeylere uygulanabilir ?

Guaj boya içindeki zamk oranının sulu boyadan fazla olması nedeniyle yüzeyi yağlı olamayan her türlü yüzey üzerine uygulanabilir. Örneğin; kağıt, tahta, seramik, cam, kumaş, duvar ve alçılı yüzeyler. Guaj boyada en çok kullanılan yüzey kağıttır. Kağıt seçiminde kağıdın yüzeyinin çok pürüzlü ve parlak emici olmaması tercih edilmez. Daha çok yüzeyi düzgün, boyandığında kıvrılmayan gramajı yüksek kağıtlar seçilmelidir. Renkli kağıtlar üzerine de uygulama yapılabilir.

tempera guaj boya seti

Sulu boya tekniğinde kullanılan fırçalar guaj boya içinde kullanılır. Ayrıca farklı kullanım tekniklerine göre boyayı yüzeye sürmek için spatül, merdane, sünger, sert kıllı fırça ve airbrush gibi araçlar da kullanılabilir.

Guaj Boya Renk Skalası

Aşağıdaki video anlatımda Guaj boya renk skalasının önemi ve Guaj boya renk skalası oluşturma anlatılmıştır.

 

Guaj boyanın tarihçesi

Vaktiyle Rönesans devrinde tutkallı boyalarla çalışılan ve “a guazzo’” adı verilen resimler yapılırdı. Bu boyalarla resim yapılacak yerler boyan­madan önce ıslatılırdı. Bu resimlere verilen “guazzoz- çiy” adı da bun­dan ileri gelmektedir. Bu boyalarla keten bezler üzerine resim yapılırdı ki, bu tarz bugün de tiyatro dekorlarında kullanılmaktadır. Boyanın yapılışın­da tutkal yerine zamk kullanılmaya başlandıktan sonra, tutkallı boyadan ayrı olarak, bugün bildiğimiz “guaj” boyaları meydana gelmiş oldu. 18. yüz­yılın ortasından beri de tutkallı boyanın yerine tempera geçmeye başladı,

Guaj boyaları bugün de bilhassa kumaş boyama işlerinde seve seve kulla­nılmaktadır. Fakat son zamanlarda keten ve buna benzer kumaşlar için, yı­kanınca bozulmayan boyalar tercih edilmektedir. Rutubette bırakılmayacak ve ıslatılmayacak tahta eşyayı boyamak için tempera kullanılabilir. Üzerine vernik te sürülmek suretiyle hem boya, hem -eşya korunmuş olur. Yalnız, vernik sürülürken şunu unutmamak lazımdır: üzerine vernik sürülen boya koyulaşır ve ıslakken olduğu zamanki kadar koyu bir ton alır. Tempera boyaları ve kullanılışları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Hans Nolpa’nın “Die Tempera-Ma’lerei und ihre Anwendung in Handwerk und Kunst” dalı kitabına başvurabilirler.

Guaj boya ile sulu boyanın farkı nedir ?

Guaj boya, suluboyaya göre oldukça sert ve kaba bir malzemedir, bu sebeple bunda sert kıllı resim fırçası da kullanılır.

Guaj boyada renkler sulu boyanın tersine beyaz boya katılarak açılır.

Guaj boyayı suluboyadan ayıran bir diğer teknik yöntem ise renklerin tonlarını ayarlama safhasında ortaya çıkar. Guaj boya ile renk tonlaması biraz farklıdır . Suluboyada su ile tonları açılan renkler guaj boyada daha açık tonlarda kullanılmak istendiğinde beyaz boya ile karıştırılır. Ayrıca guaj boya çalışması yaparken önemli kurallardan biri de zeminin ve çalışma kağıdının kuruluğudur. Eğer her iki alanda da ıslaklık olursa bu çalışan renkleri bir anda mahvedebilir ve bambaşka bir hale sokabilir.

 

Guaj Boya Sulu boya ile birlikte kullanılır mı ?

Suluboyanın guajla birlikte kullanılması gerek eşyanın dış görünüşünü realist bir şekilde ifade etmek, gerekse iç duyguları belirtmek hususunda bize bazı teknik kolaylıklar sağlar. Bu boyalarla, daha yukarılarda işaret edildiği gibi, renkli kağıtlar üzerine de resim yapılır ve kağıtların renkleri, kullanılacak maksada göre seçilir. Suluboya, guajla birlikte kullanıldığı za­man ilk önce suluboya ile bir renk tabakası vurulur, bu yapılırken beyaz bırakılması veya boyanmaması gereken ışıklı yerlere pek te dikkat etmeden sadece eşyanın kendine mahsus renkleri belirtilir. Kağıdın rengi, üzerine sürülecek boyaların tonlarını az çok değiştirir, parlaklığını giderir. Her rengi kullanırken bunu hesaba katmamız gerektir.

Suluboya guajla birlikte kullanıldığı zaman bu hale kolaylıkla çare bulmak mümkündür: suluboyayı boyadıktan sonra hafif düşen, kuvvetlendirilmek istenen tonların üzerine guajla ince veya kalın bir tabaka geçilir ve istenilen ton kuvveti belirtilir. Bu işe koyu gölgelerden başlanır ve yavaş yavaş en açık, en aydınlık yerlere geçilir.

Guaj boya sulandırılır mı ?

Guaj boyalarını biraz sulandırarak kullanmak mümkündür. Fakat suluboyada olduğu gibi su ile istenildiği şekilde karışmaz ve yıkanıp silin­mez.

guaj boya sulandırılır mı

‘Suluboya ile karıştırılmadan doğrudan doğruya guaj boyaları ile de resim yapılır. Bunda kağıdın arkasını ıslak tutacak bir çerçeve kullanmak veya bir püskürgeç (pölverizatör) ile kağıdı ıslatmak lazımdır. Fakat bu şekilde kullanılan guaj boyalarından bazıları – temperada da olduğu gibi nahoş birer leke, kenarlarında birer su lekesi peyda ederler.

Guaj boya teknikleri

En parlak ve en ışıklı yerleri belirtmek için guajı en koyu olarak sür­mek lazımdır. Kağıt üzerine sürülen boyaların fazlasını kaldırmak için ku­rutma kağıdı kullanmak pekte tavsiyeye değmez. Çünkü kurutma kağıdı boyayı fazlasıyla emer ve o yeri adeta boş bırakır. Kağıt yaşken bu boyasız yer o kadar sert görünmez, fakat kuruduktan sonra göze batar. Eğer böyle yerleri beyaz bırakmak gerekirse o zaman üzerine suluboyada kulla­nılan vernik sürülür. Yalnız, vernik sürülmeden önce kağıdın kuruması la­zımdır.

Yağlıboya ile çalışan ressamların çoğu koyu renkler üzerine beyaz katarlar. Bu çalışma tarzı guaj tekniğine de uygundur. Böylece orta ve arka plandaki tonlar is­tenildiği kadar açılır, yumuşatılır ve bu da resmin genel ışık durumu üze­rine tesir eder.

guaj boya tekniği çizim öncesi taslakGuaj boya ile boyanacak bir resme başlanılmadan önce çizilecek olan figür ve objeler çok hafif bir şekilde kurşun kalemle çizilmeli ve bir taslak oluşturulmalıdır. Daha sonra palete alınan guaj boyalar arzuya göre doğrudan arzuya göre de farklı renkler hazırlamak için karıştırılarak kağıda uygulanır. Fakat renk karışımlarını yaparken en fazla üç farklı renk kullanmak daha iyi sonuçlar verecektir. Üçten fazla boya birbirine karıştırıldığında renk değeri azalmış ve grileşmiş bir ton ortaya çıkacaktır.

Guaj boya çalışma tekniği açısından pratik ve zorluk çıkarmayan bir boyadır. Kapatıcı özelliği olduğundan yapılan hatalar nemli bir bezle ya da ıslak, temiz bir fırçayla hemen silinip (guaj boya çok hızlı kurur) yeniden boyanarak kolayca telafi edilebilir. Tabii ki bu durum çok katmanlı ve üst üste boyanmış bir hal alırsa hoş bir görüntü yakalanması zorlaşır. Bunun nedeni üst üste gelen boya katmanlarının kalın, kaba ve ileriki zamanlarda çatlayan görüntüsü olacaktır.

Guaj boya ile geniş satıh boyama tekniği

Guaj boyaları ile geniş satıhlar boyanacağı zaman her rengi ayrı ayrı küçük çanaklar içinde istenilen miktarda hazırlamak faydalı olur. Bu boyaları suluboya gibi istenilen şekilde karıştırmak imkanı hemen hemen yoktur. Tashihler yapmak gerektiği zaman da boyayı sadece tek tük bazı yerlere sürmek iyi değildir, fazla açık ve sert görünür. Bunun için gerekli yerlerde bütün o kısmı boyamalıdır. guaj, suluboyaya göre oldukça sert ve kaba bir malzemedir, bu sebeple bunda sert kıllı resim fırçası da kullanılır.

Biraz tecrübe kazandıktan sonra guaj boyaları ile kolay ve çabuk re­sim yapılır. Bilhassa çalışma sırasında ıslatılan kağıt kurumadan renkler sü­rülür ve resim ahenkli bir şekilde belirtilirse, kağıdın kuruması yüzünden baş gösteren ve çok zaman alan tashihlere lüzum kalmaz.

Trilinin guaj boya ile kullanımı:

Trilin içine mürekkep ve guaj boya konularak düz ve dairesel çizgiler çizmek için kullanılan bir alettir. Piyasada ayrı olarak veya pergel takımının içinde satılmaktadır. Trilinde daireler çizmek için normal pergelin kalem yerleştirilen kısmı çıkartılıp yerine trilin monte edilir. İçine boya konularak daireler rahatlıkla çizilir.

Boya kıvamı ne çok sulu ne de çok katı ayran kıvamında hazırlanıp bir fırça yardımı ile trilinin içine konulur. Vidasını gevşetip ya da sıkılayarak çizgi kalınlığı ayarlanır. Boya konulduktan sonra temiz bir kâğıt havlu ile dıştaki fazla boyalar temizlenir.

guaj boya trilin kullanımı

Guaj boyanın triline konulması

Cetvelin ya da pistolenin ayaklı kısmı yukarı gelecek şekilde zemin üzerine yerleştirilir. Trilinin açık kısmı yana gelecek şekilde (aşağıdaki resimlerdeki gibi) çizgi çekilir. Eğer tıkanma olursa bir kağıt üzerine trilinin ucu vurularak tıkanıklık giderilir. Sık aralıklarla trilin temizlenip tekrar boya konulur.

guaj boya teknikleri trilin

trilinin cetvel ve pistole ile kullanılması

Guaj Boyanın belli bir alan içine taşmasını önlemek daha düzgün yüzeyler oluşturmak için kağıdın özelliğine göre bantla yapıştırmak kolaylık sağlayacaktır (önceden kağıt üzerinde deneme yapmak gerekir. Bazı kâğıtlarda bant yapıştırılıp kaldırıldığında kâğıdın dokusunu zedeleyebilir.). Bantla kapatıldıktan sonra boyayı, bantlı kısmın altına taşmasını önlemek için fırçayı bantlı kısma paralel olarak sürmek gerekir. Bandın yapışkanlığını azaltmak için bir zemin üzerine yapıştırıp kaldırmak daha sonra yüzeye yapıştırmak uygun olacaktır

guaj boyanın kullanımı trilin

Bantla kapatılmış alanda 1. resimde fırça banda paralel doğru bir şekilde, 2. resimde fırçanın bant yönünde yanlış uygulama şekilleri görülmektedir. Bantla kapatılmış alanda 1. resimde fırça banda paralel doğru bir şekilde, 2. resimde fırçanın bant yönünde yanlış uygulama şekilleri görülmektedir. Boyayı karıştırmak için piyasada kullanılan paletlerin yanı sıra cam, plastik veya seramik bir yüzey palet olarak kullanılabilir. Boyayı karıştırmak için paletlerin bölümlerinin yuvarlak olması daha uygundur.

Palet içinde kalan fazla boyayı çok bekletmemek şartıyla saklamak için üzerini hava almayacak şekilde bantla kapatmak gerekir. Guaj boya şişeden alındıktan sonra kapağın iç kısmı ve kavanozun boğaz kısmı temiz tutulmalıdır. Kapağı sıkıca kapatıp eğer boya uzun süre saklanacaksa boyanın üzerine dikkatlice biraz su dökmek, kullanmadan önce bu suyu tekrar dikkatlice boşaltmak boyayı uzun süre kullanmak için önemlidir.

Guaj boya çalışmalarından örnekler

guaj boya çalışma örnekleri

Guaj boya ile hazırlanmış bir Natürmort

 

guaj boya çalışma örnekleri 2

Guaj boya ile yapılmış bir natürmort çalışma

 

Eserlerinde Guaj boya kullanan ünlü ressamlar var mıdır ?

Örneğin  Albrecht Dürer manzara ve hayvan figürlerinde guaj boya ile sulu boyayı birlikte kullanmıştır. Portere çalışmalarında ise daha çok guajı yalnız başına veya yağlı boya ile birlikte kullanmıştır.

Guaj boya çalışmaları albert dürer tavşan resmi

Albert Durer’in suluboya ile guaj boyayı birlikte kullandığı bir çalışma

 

Albert Durer guaj boya çalışmaları

Yine Alber Durer’den bir çalışma örneği

 

Pin It on Pinterest