FIRÇALAR VE SULU BOYA KÂĞITLARI

Akvarel için, en iyi fırçalar, yumuşak tüylü olan samur fırçalardır. Çünkü bunlar kâğıdı hiçbir suretle hırpalamazlar. Ayrıca, sulu boya kâğıdı elyafının temiz olarak görülmesine yardım ederler.

Suluboyada deseni, yumuşak bir kalemle suluboya kâğıdı üzerine çizmelidir. Silgi ile silmek yahut el ile resim yapılacak satha sürmek doğru değildir. El sürülürse, kâğıt boyayı almaz. Eli becerikli olan suluboya ressamı, fırça ile resmini çizer. Resim kâğıdı sünger ile ıslatılır ve kâğıt suyu çekmek üzere bırakılır. Öyle ki kâğıt ıslak değil mat görününce resim yapmaya yani boya kârğıda sürülmeye başlanır. Mümkün mertebe kireçli sudan kaçınılır. Fazla sulu boya rengi kullanmamalıdır. *

Suluboya Kağıtları

Eğer yapılacak olan şey hususunda kati bir karar mevcut değilse derhal geniş fırça ile renkleri kâğıda yerleştirmelidir. Boya ne kadar fazla üst üste öldürülmeden kullanılırsa netice o kadar hareketli ve taze görünüşe sahip olur. Örselenmiş kâğıt ölü ve kirli bir etki yapar. Akvarel çok ışıklı bir tesire sahiptir.

Suluboyaların çerçevelenmesinde resmin direkt olarak cama değmesi, resmin sararmasına sebep olur, bu bakımdan suluboya resmin, camla, arasında birkaç milimetre olması ve kâğıdın altına da tahtadan bir altlık konulmaması kâğıdın zamanla lekelenmemesi için faydalı olur. Çinko beyazı kullanıldığında bu boya diğer renkleri tahrip edici olarak etki yapmaktadır. Ayrıca akvarel resimlerin en iyi şekilde muhafazası için dosyalar içinde olur. Müzelerde de aynı şekilde sulu boya çalışmalar ‘ .saklanmaktadır. Her ne olursa olsun sulu boya çalışmalar güneş ışığından ve tozundan muhafaza edilmelidir. .Akverel resimlerin restore «tamir» edilmesi: tozlu akvar reller, plâstilin yahut ekmek kırığı ile temizlenir. Beyaz •temiz bez parçası veya temizleme derisi temizleme için gayeye uygun araçlardır. Sararmış akvarelleri ise sulu borax mahlülü içine (1 ölçü borax, 60 ölçü su) satıhta olarak bir an yatırılır ve tekrar kaldırılır. Sararma, oksijenli su ile nemlendirilmiş bir kurutma kâğıdım sararmış sulu boya resmin üzerine koyarak da kısmen giderilir.

Bu uygulamada sulu boyanın erimemesi için bazı resim tamircileri oksijenli suyun içine bir miktar eter katılmasını tavsiye ederler. Katlanmış olan akvarel resimlerini düzeltmek için resmin alt yüzeyi ıslatıldıktan sonra, nemli bir cam plâk üzerine yatırılır. Aynı sulu boya kâğıdından bir miktar ufalanarak un gibi bir hale getirildikten sonra kola ile, kırılmış noktalara dikkatle Yapıştırılır. Kâğıdın elyafına göre gereken yerler bir madeni uçla kâğıdın grenlerine uygun olarak yapıştırılır.

Muhtemel olarak litopon beyazı ile yapılmış ışık renkleri zamanla kararmaktadır. Bu siyahlanmanın oksijenli su ile giderilmesi mümkün olmakla beraber, kısa bir müddet sonra tekrar siyahlığın belirmesi, bu muamelenin faydasız olduğunu gösterir. Ancak bu ışıklı boyanın kaldırılması tekrar aynı değerlerde yeniden boyanması en doğru çare olarak resim tamircileri (restore- törler) tarafından tavsiye olunmaktadır.

Sulu boya Fırçaları

Akvarel fırçasının sulu boya yapmakta büyük etkisi vardır. Akvarel fırçasının ucunun sivri ve yumuşak samur tüyünden olması gereklidir. Fırçanın ucunum kuru olduğu zaman gergin bir şekilde durması çalışmayı kolaylaştırır. Eğer fırçanın kılları kırılmış ise, fırçanın ucunun suya sokulup sivrilttikten sonra bir alevde dikkatlice bütünden ayrılan kılları yakmak faydalı olur. Kılların ucunu ıslatmadan yakmakla aynı neticeyi almak, imkânsızdır.

Suluboya resim için desen çizerken kurşun kalemini gayetle hafif sürmek, ya da hiç kurşun kalemi kullanmamak iyi olur. Aksa halde örselenen kâğıdın kullanılmaması iyi olur. Desen çizildikten sonra, kâğıt süngerle nemlendirilir; kâğıdın suyu çekmesine bırakılır ve kâğıdın. suyunu çektikten sonra mat hale gelinceye kadar beklemelidir. Akvarel için kullanılacak olan suyun kireçli su olmaması şarttır. Tabiî damıtık su olması sonuç ve boyanın sararmaması için daha iyi olur.

Sulu boyada, renk adedi ne kadar az olursa sonuç o kadar iyidir. Hint sarısı, krapplack, prusya mavisi ve emaraud yeşili ile gayet renkli resimler meydana getirilebilir. Hazırlık bittikten sonra derhal, fırçamn bütün genişliği ile sulu bir halde boya sürülür. Tabiî, eğer insan, süreceği şeyden gayetle emin ise. Eski akvarel tekniğine göre, resim hafif tonlardan kuvvetli tonlara doğru gidilerek çalışılırdı. Akvarelde ellerin hiçbir surette kâğıda değmemesi gerekir.