Evde Suluboya İmal etme

Akvarel resmi boyaların şeffaf etkilerine dayanır. Bunun için ince yani kapatıcı olarak sürülmemesi icap eder. Şeffaf olarak sürmek için düzeyin açık bir renkte olması gerekir. Akvarel resimde ışık etkisi, kullanılan beyaz kâğıttan doğar. Bu kâğıt bazan okullarda da gördüğümüz resim kâğıttan, yahut bildiğimiz desen-resim kâğıdı değildir. Bu kâğıt keten nebatından elde edilmiş bir kâğıttır. Suluboya resim için pamuk ve odundan elde edilen kâğıtlar iyi bir sonuç vermez. Bu kâğıtlar, elde yapılmış olup grenleri düzenli olmadığı gibi kenarlan da bıçakla kesilmiş değildir. Bu kâğıt, bünyesine suluboya alabildiği gibi yıkaymca da çıkar. Bundan başka, kâğıtların yağ lekelerine bulanmamış olması gerekir. Kâğıt yağlanmış olursa boyayı bünyesine almaz

Ayrıca, bu kâğıtların sararmıyan cinsten olması gerekir. Çünkü sarardığı takdirde üzerlerindeki boyanın, da saydamlığı ile, renk değerleri tamamen değişir. Kâğıdın 15 gün kar dar güneş ışığına maruz bırakıldıktan sonra saranp sa- rarmıyacağını anlamak mümkündür. Suluboya kâğıtlar rm en iyilerine burada temas ediyoruz; Schöllersham- mer Papiere, Zanders, Whatman, Fabriano, Crewigpa- piere, Joynson ve Cartridge. Akvarel kâğıdı bir satıh üzerine raptiye ile tutturulur. Eğer kâğıdın satha iyice intibak etmesi icap ediyorsa resim yapılacak kâğıdın arkasını ıslatmalı ve ondan sonra bir altlık üzerine rapti- yelemelidir.

Boyanın hazırlanması: Akvarel toz boyalarının çok az yapıştırıcı madde ile karışması, daima kolayca su ile eritilebilecek bir halde olması lâzımdır.

Yapıştırıcı madde olarak: arap zamkı, dextrin, kitre % 4, balık tutkalı, bunlara üâve olarak da gliserin, nöbet şekeri, yahut şurup veya bal kullanılır.

Evde suluboya İmalatı için arap zamkı hazırlama

Arap zamkı: 1/2 nisbetinde kaynıyan su içinde karıştırılır. Fakat arap zamkının zararı, boyayı parlatır, kabuk bağlatır ve iplik iplik yapar. Gliserin ve nöbet şekeri su ile boyamn çabucak erimesini mümkün kılar. Bu unsurlar, bu teknik için en az zararlı olanıdır. Gliserin 1/15 oranında yapıştırıcı madde üe karıştırılır, içinde çok ince, bir şekilde yayılır ve nisbeten zararsız olur.

Koyu akvarel renklerinde pek küçümsenmiyecek miktarda arsenik bulunmuştur. Bundan dolayı suluboya fırçasını ağza almamak gerekir.

Akvarel boyasını imal etmek çok zordur. Bu bakımdan bizzat imal etmek iyi sonuç vermez. Akvarel için boyayı çok ince ezmek lâzımdır. Yoksa karışımlarda boyalar değişik kuvvetlerde erir. Boya da topak topak ve kirli olur. Bilhassa zamk karıştırılmış boyalar bu hali gösterir. Ayrıca, boyaların iyice yıkanması gerekir ki, boya pıhtılaşmasın. Bunun için de boyanın içindeki tuzların atılması gereklidir.

Suluboyanın yapılmasında damıtık su kullanılmalıdır. Suluboyaları tüplere doldurmadan önce (aynı temperada olduğu gibi) tüpleri zaponlack ile doldurup boşaltmalıdır. Böylece tüpteki boya tüp madeninin etkisinden “korunur. Hint sarısı, krapplack, paris mavisi ve chrome- oxyd feurigden ekseri tonlar elde edilebilir. Suluboyada, kurşun beyazım atmak doğru olur. Zaruret halinde, litopon üstübeci  kullanılabilir. Ya da çinko üstübecini ya ballı suda yahut arap zamkı ile karıştırarak örtücü beyaz temin edilebilir. Fakat bunu her defasında taze yapmalıdır.

Buçada ayrıca suluboya yaparken ele alınması gereken renkleri zikretmek iyi olur. Sağlam olan renklerin adları aşağıdadır:

Sarılar: OcreTar, terré de sienn’ler, jaune de cad- mium (cadmium’un cironn rengi bundan hariçtir), ult- ramarib sarısı, jaune indien. Bunların yanında jaune mtanthrend ışığa karşı sağlamlık bakımından hint sarısı ile boy ölçüşebilir. Napoli sarısı kapatıcı boya olduğundan sulu boyada kullanılmamalıdır.

Kırmızılar: OcreTardan yapılan kırmızılar, demir- oksitlerden yapılan kırmızılar, garanceTar, rose helio- genler ışık bakımından gayet sağlamdırlar. Cinabre’lar şüphelidir. Bunun yerine toprak kırmızıları ve rouge heliogen, kullanılır.

Maviler : Ultramarin, kobalt mavileri, cölin mavileri, heliogen mavileri ve bilhassa çok lüzumlu olan prusya mavileri sağlamdırlar.

Yeşiller: Emaraude yeşilleri, heliofen yeşilleri*

permanent yeşilleri, kobalt yeşilleri ve toprak yeşilleri.

Kahverengiler: Terre de sienne brûlé, terre vert brûlé, umbra ve tabiî sepia akvarel renkleri olarak kullanılmaya lüzum yoktur. Çünkü diğer renklerin karışım ları ile. kahverenginin en güzel tonaliteleri elde edilir..