Yağlı Boya Ev İçi Çizimi Teknikleri, Karakalem Ev Çizimleri Basit

Resme konu olacak bir çok obje bulunmaktadır. Bu makalede yağlı boya ev içi çizimi teknikleri, karakalem ev çizimleri basit bir şekilde anlatılmaktadır.

Yağmurlu ve fırtınalı havalarda dışarıda resim yapılamaz. Böyle zamanlarda evde çalışmak gerekir. Bunun da kendine göre güzellikleri, hoşa giden tarafları vardır. Köyde ise köy evlerinin içini, mutfaklarını, basit eşya ile döşeli odalarım resmederiz. Şehirde, içleri çok daha geniş ve muhteşem yapılar, saraylar bulunur. Böyle bir yapı içinde çok kere sadece küçük bir köşeyi, bir ocağı ve çevresini resmetmek, kalabalık ve karışık kısımlarını ele almaktan daha iyidir. Her resimde olduğu gibi, ev içi resimlerinde de ışığın büyük önemi vardır. Hatta ev içi resimleri demek, aslında, sadece bir ışık meselesi demektir. Bunun için resmedeceğimiz yerin öğleden önce mi, yoksa öğleden sonra mı daha güzel göründüğüne dikkat etmek ve ona göre çalışmak lazımdır.

İç Mekan Çiziminde Işık

Evlerde ışık durumunu perde ve panjurlarla istediğimiz gibi ayarlamak çok kere mümkündür. Pencereden içeriye giren ışık çok kere odaya ve için deki eşyaya başka bir özellik ve güzellik verir. Böyle bir zamanda balı ve kilimlerin üzerindeki renkler etüt edilir, ışık demetinin döşeme, mobilya veya odadaki kişiler üzerinde yaptığı canlandırıcı etki belirtilir. Yalnız, bu gibi çalışmalarda şuna bilhassa dikkat edilmelidir: ışık durumu daimi surette değişeceği için gölgeler de ona göre değişir, uzar veya kısalır.

Resmedilecek şeylerin özelliklerini iyi görmeli ve mümkün olduğu kadar çabuk belirtmeliyiz. Fakat konuyu hafızamızda kalan izlenimlerle (izlenim) sonradan kendi kendimize ayrı ayrı paletimizde bulmaya ve kağıda geçirmeye kalkışmak doğru değildir ve başa çıkar bir yol değildir. Renk ahengi, türlü renk ve tonların bulunuşu, herkesin zevk ve duygusuna kalmış bir iştir. Yağlı Boya Ev İçi Çizimi Teknikleri.

Karakalem Ev Çizimleri Basit

Resimlerde plastik ifade, şekillerin ve gölgelerin kurşun kalemle veya kömürle çizilmesiyle elde edilebileceğinden, renk olarak sadece şekillerin kendilerine özgü temel renklerini göz önünde bulundurmak ve bu renkleri, modern afişlerde görüldüğü gibi, mümkün olduğu kadar sade ve geniş satıhlar halinde sürdükten sonra üzerinden kurşun kalemle geçerek resmi tamamlamak mümkündür. Karakalem Ev Çizimleri. Bu yoldaki çalışmada gölgeler, açıklık ve koyuluklarına göre, seyrek veya sık taramalarla belirtilir. Bu taramaların altından boya görünmelidir.

Yağlı Boya Ev İçi Çizimi Teknikleri, Karakalem Ev Çizimleri Basit

Pin It on Pinterest