Resimde Perspektif Nedir ?

Resimde Perspektif, iki boyutlu (düz) bir yüzey üzerinde üç boyutlu bir illüzyon (derinlik ve boşluk) yaratmak için kullanılan bir tekniktir. Perspektif, bir resmin şekil, uzaklık ve görünüşe “gerçek” görünmesini sağlayan şeydir. Bir manzara, deniz manzarası, natürmort, iç mekan, portre veya figür boyama olsun, tüm perspektiflerde aynı perspektif kuralları geçerlidir.

Batı sanatındaki perspektife çoğunlukla doğrusal perspektif denir ve 15. yüzyılın başında geliştirilmiştir. Sistem düz çizgilerle bir şeyler çizmek ya da gidermek gerektiğini anlamaya çalışır. Rönesans sanatçısı Leon Battista Alberti ve mimar Filippo Brunelleschi, doğrusal perspektifin keşfi ile alakalı çalışmalar apöıştır. Alberti, teorisini 1435’te yayınlanan On Painting adlı kitabında ortaya attı. Halen Alberti’nin tek nokta sistemini kullanıyoruz!

Perspektif, boyama yani resim yapmanın öğrenilmesinden itibaren muhtemelen resimin en korkulan yönüdür. Sadece “perspektif” sözcüğü ile birçok el titreme yapar. Ancak zor olan perspektifin temel kuralları değil, kuralların bir zorunluluğunun olması her aşamasına uygulanması zorlaşmasıdır. Resim ilerledikçe perspektifi kontrol etmek ve düzeltmek için zaman harcamak için sabrınız olmalıdır. İyi haber, öğrenme perspektifinin renklerin nasıl karıştırılacağını öğrenmek gibidir. Başlangıçta perspektifi her zaman düşünmek zorundasınız, ancak uygulama ile giderek içgüdüsel hale geliyor.

Perspektifte kullanılan terminolojinin adil bir kısmı vardır ve bir kerede almaya çalışırsanız, ezilebilirsiniz. Yavaş yavaş, birer adım ya da birer terimi al ve bir sonraki terime geçmeden önce bir terimi resminde kullanmada rahatla ustalaşmaya başla. Perspektifi bu şekilde üstesinden gelebilirsin. Şimdi Bakış açısıyla başlayalım …

Perspektifte Görüş Bakış Açısı

Resimde Perspektif Nedir?

Perspektifte Görüş Bakış Açısı, Görüntü noktası, sanatçının sahneye baktığı (görüntülediği) nokta (nokta). Doğrusal perspektif bu bakış açısına göre oluşturulmuştur. Doğru veya yanlış bakış açısı seçimi yoktur, yalnızca kompozisyon planlamaya başladığınızda ve perspektifi anlamaya başladığınızda verdiğiniz ilk karardır.

Perspektifte Normal Bakış Açısı

Perspektifte Normal bakış açısı, bir yetişkin ayağa kalktığında dünyayı nasıl görür ise odur. Gerçekçi bir tarzda resim yapılırken, muhtemelen kullanacağınız bakış açısı budur, çünkü görmeye alıştığımız şey budur. En gerçek görünen şey bu bakış açısıdır.

Perspektifte Düşük Alçak Bakış Açısı

Perspektifte Düşük bir bakış açısı, ayakta kalacağınızdan çok daha düşük bir sahneye baktığınız zaman. Örneğin, bir sandalyede oturuyorsanız, topukların üzerine çömelmiş veya aşağı inip çimlerin üzerinde oturmuşsanız bu bakış açısıdır . Tabii ki, aynı zamanda küçük çocukların dünyayı görme seviyesidir. Çocuk bakış açısı da denebilir.

Perspektifte Yüksek Bakış Açısı

Perspektifte Yüksek bir bakış açısı Bir manzaraya baktığınızda yüksek bir bakış açısı elde edersiniz. Yüksek bir binanın balkonunda, tepede, bir merdivende olabilirsin.

Perspektif kuralları normal, düşük veya yüksek bakış açısı arasında değişmez. Her durumda aynı kurallar uygulanır. Bir sahnede gördüğünüz şey değişmez. Perspektif kuralları, gördüğümüz şeyleri anlamamıza, anlamamıza yardımcı olur ve bir tabloda “doğru anlama” yapmamızı sağlar.

Ufuk Çizgisi Perspektifi Nedir?

Ufuk Çizgisi Perspektifi

Ufuk Çizgisi Perspektifi, Ufuk çizgisi kafa karıştırıcı bir terimdir; çünkü bunu duyduğunuzda doğada gördüğümüz “ufuk” düşünülür. Yani, ufuk, arazinin veya denizin uzaktaki gökyüzüyle buluştuğu çizgide olduğu gibidir. Bir tabloda, ufuk çizgisi, manzara boyuyorsanız bu olabilir, ancak ikisini birbirinden ayırmak en iyisidir. Aksine, “ufuk çizgisini” duyduğunuzda “göz seviyesi çizgisi” düşünmek istersiniz.

Sahnede gözleriniz seviyesinde bir sanal çizgi çizerseniz, o da ufuk çizgisi olur. Konum değiştirirken, örneğin bir tepeye çıkarsanız, ufuk çizgisi sizinle birlikte hareket eder. Aşağı veya yukarı baktığınızda, ufuk çizgisi hareket etmez çünkü başınızın seviyesi hareket etmemiştir.

Ufuk çizgisi, bir tabloda doğru perspektif oluşturmak için kullanılan hayali bir çizgidir. Ufuk çizgisinin üzerindeki herhangi bir şey ona doğru eğim gösterir ve ufuk çizgisinin altındaki herhangi bir şey ona doğru eğim gösterir. Neye ve konuma bağlı olarak, bu çok açık olabilir veya çok hafif olabilir. Ufuk çizgisini aşan bir şey yukarı ve aşağı eğimlidir. Ufuk çizgisi önemlidir, çünkü tablonun perspektifi bundan oluşur.

Perspektif Ataması yaparken.Nesnelerin, eğik veya eğik olsun olmasın (veya paralel olmasına bakılmaksızın) göz hizasına göre nasıl yerleştirildiğini gözlemlemek için biraz zaman harcayın. Bir sürü güçlü çizgi vardır, örneğin mobilyalar ve raflar içeren geniş bir odaya oturun. Ufuk çizgisi ile ilişkili olarak çeşitli nesnelerin açılarını değerlendirin, değerlendirmek için bir parmağınızı ufuk çizgisi olarak kullanın.

Pin It on Pinterest