İnsan Figürü Resmi Çizme Teknikleri, Vücudu Çizimi Teknikleri

İnsan figürü resmi çizme teknikleri insan resimleri baş (portre), çıplak (bütün vücut); ve elbiseli figürler olmak üzere başlıca üç türlü yapılır; Resimde esas olarak insan alındığı zaman, etrafında görünen yerler ikinci derecede kalır; bir veya birkaç canlı model bütün resme hakim olur. Vücudu çizimi teknikleri, portre yapmak büyük bir benzetme kabiliyeti ister. Bütün vücudu resmetmek de insan vücudunu tanımaya bağlıdır.

Canlı modelden resim yapılırken model kendini zorlamadan doğal bir şekilde durmalı, ışık ve gölge taksimi de basit ve belirli olmalıdır. Atölyede ışığın toplu olarak bir yerden, çok kere ve tercihen yandan veya üstten gelmesi çalışmaya daha elverişlidir.

Vücut Çizimi Teknikleri, Baş ve Yüz Çizimi

İnsan resmine baştan, yani portreden başlamalıyız. Bunda renk bakımından en çok göz alan taraf ten rengi, yani yüzün rengidir. Model genç veya yaşlı olduğuna göre çehresi de renk ve şekil bakımından değişiklikler arz eder. Her insanın çehresinde beliren kendine, mahsus kişilik (şahsiyet) ifadesi izlerine gençlerden çok erişkinlerde rastlar. İnsanlar, bilhassa kadınlar yaşlandıkça yüzdeki renk cazibesi ve şekil yumuşaklığı gittikçe azalır.

Modelin çehresi üzerinde, çevresinden gelen akislerin de büyük bir etkisi vardır. Bundan başka, derinin rengi özellikle saç rengiyle çok ilgili bulunmaktadır. Yapacağımız portrenin güzel olması için başlıca şartlardan biri modeli uygun bir ışık altına koymak ve boyamadan önce portreyi doğru ve düzgün şekilde çizmektir.

Yüz ifadesinin en önemli kısmı gözlerdir. Model gözlerini ışığa karşı çevirmemelidir. Işığa bakan gözler çabuk yorulur ve kamaşır. Bu sebeple de modelimiz gözlerini sık sık kırpar ve sağa, sola kaydırır. Boyama işine gözlerden başlayabiliriz. İnsan Figürü Resmi Çizme Teknikleri, Vücudu Çizimi Teknikleri.

İnsan Resmi Figürü Kolay Çizimi Videolar

Önce göz kapaklarının kurşun kalemle çizilen kenar çizgileri üzerinden fırça ile pek de kova olmayan bir gölge tonu vurarak geçeriz. Bu ton mesela içine biraz kırmızı karıştırılmış kahverengi (sepya) olabilir. Ayni renkle burun deliklerinin, ağzın ve kulağın gölgelerini de vururuz. Bundan sonra mümkün olduğu kadar koyu bir renkle baş ve yüz gölgelerini de belirtiriz. Bu gölgeler yüzün belli şekillerini ortaya koyar ve az çok birbirine karışırlar. Alt dudağa, çeneye ve boyuna daha az koyu yarım gölge tonları vurmak lazımdır.

Bu gölgeyi sadece kurşuni ile vurmak biraz sert olur, katı bir ifade yaratır. Biraz kırmızı, sarı ve mavi katmak suretimle bu sertliği önleyebiliriz. Yüzün öteki kısımlarının rengini açık toprak boya sarısı (Lichtocker) ve kırmızı (İngiliz Kırmızısı) karıştırarak çıkarır, bunu mümkün olduğu kadar açık renkte ve yüzle birlikte bütün baş kısmına süreriz. Bu işi yaparken alın üzerindeki parıltılı yerleri belirtmeyi de unutmamalıyız. Yüzün alt kısımlarına doğru indikçe bu rengi çehreye uydurarak az çok değiştiririz. Daha sonra buna uygun saç rengi arar ve vururuz. İnsan Figürü Resmi Çizme Teknikleri, Vücudu Çizimi Teknikleri.

Portre Çizimi Detayları

Portreyi bu şekilde boyadıktan sonra bazı yerlerindeki renkleri biraz kuvvetlendirmek gerekir. Fakat bunu yapmadan önce arkadaki fon kısmını boyamalıyız. Fon hem resmin plastik etkisini arttırır hem de bizim buraya kadar kullandığımız renkleri ölçmeye imkan verir. Fon olarak ilk zamanlarda koyuca renkli kumaşlar kullanmak iyidir. Bu kumaşların üzerindeki çizgi ve şekiller az olmalı veya hiç bulunmamalıdır. Başın arkası aydınlıksa, portre koyu bir siluet gibi görünür, renkleri sert ve cansız kalır. İngiliz portre ressamları fon olarak bir kır manzarası kullanmaktan hoşlanırlar. Biz de böyle bir fon resmedeceksek bunu çok basit yapmalı ve teferruata, düşmeden sadece belli başlı çizgileriyle manzarayı belirtmeliyiz.

Fon kısmını da vurduktan sonra resmin hem renk, hem de şekil ve ifade bakımından modelimize ne kadar benzediği veya ortaya koymak istediğimiz ifadeye ne derece uyduğu, çizgilerin, ışık ve gölgelerin bunda nasıl bir rol oynadığı açıkça görülür. Mesela ilk vurduğumuz renklerden koyu olanlar şimdi daha açık görünürler. Portrede buna göre bazı tamamlamalar yapar, saçları, göz rengini, göz bebeğini, gözün parıltılarını kağıdın beyazlığı ile ve uygun renklerle belirtiriz. Işıktan gölgeye doğru olan geçişleri kısmen mavi ve kısmen de yeşile çalan gri tonlarla yumuşatırız. Fazla sertlik, bilhassa genç portrelerinde, hiç te iyi değildir. Buna meydan vermemek için boyaları kağıt yaşken sürmeli ve yaş yaş çalışmalıyız.

Suluboya İnsan Resmi ve Portresi Çizimi

Suluboya resimde tecrübesi az olanlar bazı yerlerde sık sık düzeltmeler yapar, üst üste birçok renkler sürerler ve sonunda, kağıdın boyanan yerleri artık hiçbir renk kabul etmez hale gelir. Renk ve gölgeler istenilen dereceden daha koyu olarak sürülmüşse, fırça ile oraları ıslatmalı ve boyanın fazlasını kurutma kağıdı ile almalıdır. Boyanmış bir yerde, mesela burun üzerinde, dudaklarda, saçlarda ve çenede parıltılar, ışıklı yerler belirtmek, istenirse o yerlerde suyu daha fazla tutmalı veya tekrar tekrar ıslattıktan sonra boyayı kurutma kağıdı ile almalıyız.

Suluboya ile çıplak model üzerinde çalışmak ve mesela “Yıkanan Çocuklar” gibi konularda resimler yapmak işine gelince, bu, ancak çizgiye tamamıyla bakim olan ve renkleri gerektiği gibi kullanabilenlere tavsiye edilir. Baş resmin de (portre) sözü geçen ten rengi, bütün. Vücudu boyamak için de kullanılır.

Karakalem Portre Çizimi Teknikleri

Arıntı olan  olan birçok tonları, hepsine uyacak bir tek renkle belirtmek faydalı olur. Fakat bazı yerlerdeki incelikleri ayrıca belirtmek gerekir; mesela kurşun? kalemle çizerken kaybolan incelikler, boyarken, el yüzeyinin kağıda temas etmesinden kaçınınız. El temasında terleme vs. sebepler kağı dokusuna zarar verecektir. Karakalem portre çiziminde ya da karakalem çizimlerin tamamında temel nokta ışık ve gölge ile şekil dokularının doğru çizilmesi önemlidir.  Tek tük bazı gölgeleri dikkatle vurmak ge­rekirse bunları çok koyu vurmamalıyız. Çünkü koyu olursa tek başına ya­ma gibi sert durur ve resmin güzelliğini bozar.

İnsan Vücudu Resmi Çizimi Teknikleri Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İnsan resimleri ya tamamıyla kusursuz bir sanat amacı  ile yapılır veyahut da bu işte kapatıcı boyalardan da faydalanılır. Kapatıcı boyalardan faydalanmak, bilhassa ışıklı yerlerin belirtilmesinde, bazı kolaylıklar sağlar. Bu sebeple bu çalışma tarzı daha ziyade pratik ihtiyaçlar için yapılan resimlerde uygulanır. Giyinik modeller üzerinde çalışırken duruş, hareket ve’ ışık durumunu göz önünde tutmak lazımdır. Buna hazırlık olmak üzere kumaş etütleri yapmak ve bebekleri model alarak çalışmak, teknik kolaylıklar sağlaması bakımından tavsiyeye değer..

İnsan Figürü Resmi Çizme Teknikleri, Vücudu Çizimi Teknikleri.

 

 

Pin It on Pinterest