Lise mezunuyum. Bir anlatım şekli olarak sanatla ilgileniyorum.