Kadir Uz Resminde Yaratıcı Dinamizm

Doç. Dr. Ümit Gezgin

Sanat Eleştirmeni

 

Kadir Uz ressam olarak yaratıcı bir dinamizme sahiptir. Tarihten günümüze uzanan süreç içerisinde bir yeralan sanatçının resimleri aynı zamanda özgün bir kimliğin yansımaları olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Bütün resimleri tek tek incelendiğinde sanatçının yenilikçi bir tutum içinde çalışmalarını sürdürdüğü görülecektir.

Evet, onun resimleri hem yenilikçi ve hem de özgündür. Adete yenilikçi tutumunu o bütün çalışmalarında sürdürmüştür.

Başlangıçtan bu yana o resimsel serüvenini kendi varoluşu üzerine kurgulamıstır. Her kurgulanmış çalışması yeni bir açılım olarak karşımıza çıkar. Bu açılım temel özgünlük ve yenilik boyutlarıyla kendisini vareder. Onun özgün kimliği ve sanat alanına getirdiği sıcak soluk, aynı zamanda sanatsal yaratıcılık noktasında da önemli bir birikimi oluşturmaktadır..

Kadir Uz resmi, modern dönem resim geleneği içinde kendine özgü bir yer edinirken, aynı zamanda, kendi geleneğini de oluşturmaktadır. Bu gelenek, her gerçek sanatçıda vardır varolmasına, ama onu muhafaza etmektedir. Yaratıcılık, özgünlük ve yeniliği gerektirir ki, bunlar da ziyadesiyle sanatçıda vardır. Zaten ortaya koyduğu sanatsal çalışmalar göstermektedir ki, yenilik ve kendine özgülük onun tipik özelliklerinden biridir.

Onun resimlerinin aynı zamanda eğitsel bir boyutu da vardır. Hem geçmiş ustalara bağlıdır onun resimleri, hem de kendi kişiliğinin izlerini sürer. Bu aynı zamanda genç sanatçılar için de önemlidir.

Sonuç olarak Kadir Uz kendi resminin izini süren usta bir ressamdır...

 

Kadir UZ

Doğum ve Eğitim:

1962 yılında Karabük Eflani’de doğdum. Mola verdiğim resim sanatına, 2019 yılını sanatta tekrar doğum yılımın başlangıcı diyerek, Güzel Sanatlar eğitim geçmişimi Orta Amerikada University of Fine Art’ta akademik kariyer ile devam etme sürecine başladım. Hedef; 2023’te Doktor ve takip eden akademik sürecte de avrupada bir üniversitede akademik çalışmalara devam.

 

‘‘HER SANAT ESERİM BİR KİTAP’’

Sanat; Kişinin Elinin (Desen Gücünün), aklının ve kalbinin birlikteki hareketidir.

Lise yıllarımdan gelen süreçte; ruhum da, fikriyatım da felsefe, psikoloji, sosyoloji ve sanat kitapları ile büyüdü, gelişti.

Bu gelişim; sanat eserlerime yansımasıyla resim sanatına, resim sanat dünyasına farklı, yaratıcı, özgün, yenilikçi, eğitsel boyutla da sanat alanının sürekli sıcak nefes alıp vermesini sağlayacak.

 

Sergiler:

1986 Edirne Güzel Sanatlar Galerisi; Yağlı Boya Resim Sergisi

1987 Hey Ajans Salonu; Karma Karikatür Sergisi,

1987 Özgün Keçi derisine Hat yazıları uygulama çalışması Sergisi

1989 Taksim Sanat Galerisi; Yağlı Boya Resim Sergisi

 

İş, Sürec:

1987 yılında İstanbul cağaloğlu’nda açtığım sanat atölyemde eski İstanbul konularını içeren tarihi yerler ve istabul evlerini kendi kişiliğimde çalışarak yüzlerce eserler üretip sattım. Bir yandan da gazete ve dergilere karikatür çiziyor, makaleler yazıyordum. Kitap kapakları siparişlerini tasarlarken bir yandan da reklam dünyasının içine de girmiş oldum.

1990 yılında başladığım reklam dünyasında, uluslararası reklam ajanslarında Art Director Title ile  kurumsal firmalara, adından söz ettiren başarılı reklam kampanyalarına imza attım. Bu süreçte, Logotype ve görsel tasarım çalışmalarım neticesi ödüller de aldım.

Bugüne gelen süreçte, reklamcılığın bana kattığı dinamizm, düşünme ve espri üretkenliğimin sınırsız artırıcı gücünü oluşturmuştur. Bu güç; ‘‘HER SANAT ESERİM BİR KİTAP’’ sloganı ile her bir sanat eserlerimde biçim, içerik, kurgu, renk ve desen gücü ile bir yaşam süreci görülmektedir.

 

Creative Dynamism in the Paintings of Kadir Uz

Associate Professor Doctor Ümit Gezgin

Art Critic

 

Kadir Uz has a creative dynamism as an artist. The artist’s paintings have their places in the time of history to today and also faces us as a reflection of unique identification. 

You’ll be able to see that the progress his works in a modern way when you observe all of the pictures one by one. Yes, his pictures are modern and also unique. He always has a modern attitude on all of his works.

He always has a modern attitude on all of his works. He sets up his pictural adventure on his own existence from the beginning. Every work he sets up faces us as a new evolution. This evolution brings itself to existence by the dimensions of basic genuineness and modernity. His unique identification and the warm breath that he brought to the art builds up at the point of artistic creativity.

 

Kadir Uz’s paintings have their own unique place in modern era picture tradition and also creates their own tradition. Every real artist has this tradition but he also protects it. The creativity needs uniqueness and modernity and he excessively got it. His creative works show us that modernity and uniqueness are his characteristic features.

His paintings also have educational dimensions. They are linked to the past experts and follows the prints of his own personality too. This is also important for young artists.

As a result, Kadir Uz is an expert artist who traces of his paintings.

 

 

Kadir UZ

Birth and Education:

I was born in 1962 in Karabük Eflani. I took a break from painting art and then I started the process of continuing my academic career at the Middle America University of Fine Arts saying 2019 is the beginning of my birth year again in art. My goal is to get the title of Doctor in 2023 and continue academic studies in a university in Europe in the following academic process.

‘‘MY EVERY ARTWORK IS A BOOK’’

Art is the movement of one's hand (Pattern Power), mind and heart in unity.

My soul and my mind grew and improved with the books of philosophy, psychology, sociology and art during my high school years. This development; reflecting on my artworks, adding different, creative, original, innovative and educational dimension to the painting art, art world and will allow the art field to breathe constantly.

Exhibitions:

1986 Edirne Art Academy Gallery: Oil Painting Exhibition

1987 Hey Agent Hall: Mixed Caricature Exhibition

1987 Applying handwriting works on special goat skins exhibition.

1989 Taksim Art Gallery: Oil Painting exhibition.

 

 

Work and Process

I’ve had an art workshop in 1987 in Istanbul cağaloğlu which I’ve produced hundreds of artworks based on old Istanbul, historical places and houses of Istanbul by working in my own personality while drawing comics to newspapers and magazines, working on the front covers of books and miniatures.

 

I’ve had my signature on to works with successful advertisement and corporate companies in the advertisement business I’ve started to work in 1990 under the title of Art Director. I won awards as a result of my Logotype and visual design works in this process,

 

The dynamism that advertising has brought me to this day has been the limiting power of my productivity and thinking and humour. With this power and with the slogan of ‘’MY EVERY ARTWORK IS A BOOK’’  with the power of form, content, fiction, colour and design be in sight a life process.