1981 Trabzon doğumluyum ve Karadeniz Teknik Üni. İnşaat Müh.  mezunuyum. Kendi atölyemde akrilik, yağlı boya ve karışık teknikle çalışmalar yürütüyorum. Çalışmalarımda ana odak noktamın an'ı yakalamak ve bunu en detaylı ve realizme yakın şekilde fırça izlerini gizleyerek tuvale aktarmak olduğu söylenebilir.

 

 

I was born in Trabzon in 1981 and graduted from Karadeniz Technical Uni. Civil Engineering. I work with acrylic, oil paint and mixed techniques in my own studio. In my work, it can be said that my main focus is to capture the 'moment' and transfer it to the canvas by hiding the brush marks in the most detailed and close to realism.