Rusyada güzel sanatlar okulunu bitirdim ve çeşitli etkinliklerde sahne ve dekor tasarımı yaptım.Sonra Türkiye ye taşındım ve devlet okulunda resim hocalığı yaptım. 

Eserlerim ağırlıklı olarak natürmort ve peyzaj çalışmalarından oluşur.