Resimlerim pastel değerlere sahip, empresyonizm bazen de ekspresyonizm sanat akımına daha yakın buluyorum kendimi, doğayı olduğu gibi değilde görmek istediğim gibi değerlendirip paletimi daha güçlü daha renkli tutmaya çalışıyorum. Bir çok karma sergilerde yer aldım bunun yanı sıra geçmişte beş kişisel sergileri mevcuttur.Halen güzel sanatlar lisesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışıyorum