Liseyi güzel sanatlar lisesinde okudum şuanda resim iş öğretmenliği bölümünde sanat egitimimi geliştirmeye devam ediyorum.