BİYOGRAFİ

1980 Azerbaycan doğumlu.
2004 – 2018 Bakü’de Cumhuriyet Güzel Sanatlar Lisesi’nde, plastik sanat öğretmeni görevinde bulundu.
2016 Azerbaycan Ressamlar Birliği üyeliği.

 

EĞTİM

1999-2004 Guzel Sanatlar Akademisi Baku, Azerbaycan 

1995-1999 Guzel Sanatlar Yuksek Meslek Okulu Baku, Azerbaycan

 

​ESERLERİ
Türkiye, Japonya, Belçika, Fransa, Rusya, Polonya, Kazakistan, Gürcistan ve Arjantin’de ki özel koleksiyonlarında yer almıştır.

 

KİŞİSEL SERGİLER

2019 Reincarnation. SOYUT GALERİ. Ankara, Türkiye

2018 Rainbow. SOYUT GALERİ.  Ankara, Türkiye

2017 Transformation Baku, Azerbaycan

 

KARMA SERGİLER

2019 New Space. SOYUT GALERİ. Ankara,Türkiye

2019 5. Art Ankara fuarı Ankara, Türkiye22018 Reflection Ankara, Türkiye

2017 3.Reincarnation Baku, Azerbaycan

2017 2.Reincarnation Baku, Azerbaycan

2017 TÜRKSOY 20-ci sanat buluşması. Turkistan, Kazakistan

 2017 Sufi Art Ressamlar buluşması. Ankara, Türkiye

2003 3- cu uluslararası sanat buluşması İstanbul, Türkiye

001 Uluslararası sanat sergisi Moskova, Rusya

 

KALICI KOLEKSİYONLAR

2018 CİVILİZATİON Ankara, Türkiye

2017 TÜRKSOY 20-ci sanat buluşması Turkistan, Kazakistan

2017 Epoxa Buenos Aires, Arjantin

2014 City Paris, Fransa

 

SANAT GÖRÜŞÜ

Soyut sanat, zihinsel ve kavramsal sanat olduğu için aklın sanatıdır.Çünkü akılda bir sanattır ama, yaratıcıya nispet edilen bir sanattır, ahlakın nispet edilmesi gibi.
Bir sanat eserinde inkarcılık, ve yenilikçi elementler yoksa, o eser soyut değildir, ve dikkate alarsak sanat eserleri belli bir akıma bağlı ve ona ait olmak zorunda değildir.
Çünkü sanat akımları, birbirinin içerisinde gelişen oluşumlardır.
Soyut sanat kavramında, sanat felsefesinin ne demek olduğunu ”maddesel dünyada değil de, maddesel olmayan dünyada yaşıyoruz” mantığını anlarsak, soyut sanatın gerçekçi olduğunu anlamak mümkün olabilir.
Bu yüzden herkes bu kavramı yeterince anlayamaz ve sevemez. Kim bilir, belki de burada bir gerçek vardır.
Soyut sanat gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimser.
Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi sorgularken, ruhun tanımını ve maddesel özelliklerini,ve daha kısa ve basitçe tanımlamak istersek maddeni, uzayda yer kaplayan, kütlesi olan her şeydir diyebiliriz.
Genel anlamıyla soyut sanat, doğada var olan gerçek nesneleri betimlemek yerine, geometrik çizgi ve renkleri, düzenli biçimlerle belli estetik ve duygusal heyecanları, yüzey üzerine yerleştirerek kompozisyonlar elde etmektir.
Geometrik soyutlamalar gerçekleştirirken, geometrik cisimlerin evrensel ve kimliksiz olmasından dolayı, kişisel üslubu yansıtmak güçleşir, otomatik olarak geri çekilme oluşur.
Bu durumda, işlenen nesneler, aslında nesne de değildir, esas olarak doğada yer almayan, şekil ve farklı renklerin, uyum içinde kurgulanarak, soyut kompozisyonları oluşturmaktır.
Asıl amac estetik duygu ve heyecanı ortaya çıkarmaktır.
Eserlerimde ki çizgiler, biri yatay diğeri dikeydir,bu iki çizgi doksan derecelik açı evrenin dengesini temsil ediyor. Bu açı, en dengeli olduğu düşünülen açıdır.