Yağlıboya çalışıyorum ( empresyonizm ) 

Çalışmalarımı yarı amatör olarak sürdüyorum.